Sort by
Sort by

Nestlé i partnerzy biznesowi tworzą ponad 100 000 szans rozwoju zawodowego w Europie

Ponad 200 firm przystąpiło do inicjatywy firmy

Nestlé Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth) po to, by walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi w Europie. Firmy zobowiązały się do stworzenia ponad 100 000 szans rozwoju zawodowego dla młodych ludzi w najbliższych latach.  

W silnie zmieniającym się środowisku ekonomicznym, inicjatywa Sojusz dla Młodych (ang. Alliance for YOUth) ma na celu ułatwić współpracę z przedstawicielami rządów i edukacji po to, by zwiększyć zatrudnienie i ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy.

“Z ponad 200 firmami z całej Europy, Sojusz dla Młodych jest pierwszą ogólnoeuropejską inicjatywą biznesową, której celem jest pomoc młodym ludziom w lepszym przygotowaniu się do rozpoczęcia kariery zawodowej i tym samym zwiększeniu ich szans na wymagającym rynku pracy” powiedział Laurent Freixe, Szef Nestlé na Europę.

Sytuacja młodych ludzi

Według badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen, 23% młodych ludzi w Europie postrzega bezrobocie jako największy problem społeczny w ciągu następnych 5 do 10 lat. Badanie to zostało przeprowadzone na zlecenie Sojuszu.

Około 55% bezrobotnych ankietowanych krytykowało rządy za to, że nie oferują szans rozwoju zawodowego młodym ludziom.

W badaniu wzięło udział około 2 000 młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii pomiędzy 18 a 29 rokiem życia. Wyniki pokazały, że 40% badanych pomiędzy 21 a 24 rokiem życia obawiało się, że perspektywy zatrudnienia w ich kraju nie polepszą się w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Zobowiązania Sojuszu dla Młodych (ang. Alliance for YOUth)

Firmy zjednoczone pod inicjatywą Sojusz dla Młodych zobowiązały się do podejmowania zarówno wspólnych jak i indywidualnych inicjatyw po to, by stworzyć młodym ludziom szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz możliwość odbycia praktyk dla ponad 100 000 osób.

Nestlé stworzyło blisko 8 000 możliwości rozwoju dla młodych ludzi w ciągu ostatnich 8 miesięcy.

Firmy należące do Sojuszu dla Młodych będą również zachęcać pracowników do działania w społecznościach lokalnych poprzez pomaganie młodym ludziom w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej oraz napisaniu CV.  

Globalni i lokalni partnerzy z całej Europy

W czerwcu b.r w Lizbonie, wspólnie z 14 partnerami biznesowymi z Europy oraz 13 partnerami z Portugalii, Nestlé ogłosiło Sojusz dla Młodych. Pozostali partnerzy biznesowi z poszczególnych krajów zostaną ogłoszeni 18 września.

Do firm założycielskich należą: Adecco (firma rekrutacyjna), AXA (firma ubezpieczeniowa),  Cargill, CHEP (firma logistyczna) oraz DS Smith, Ernst & Young (firma konsultingowa), Facebook Firmenich (firma zajmująca się produkcją perfum), Google, Nielsen (firma badawcza), Publicis (agencja mediowa), Salesforce, Twitter oraz White & Case (firma prawnicza).

Sojusz dla Młodych stanowi czwarty filar Europejskiej Inicjatywy Nestle na Rzecz Zatrudnia Ludzi Młodych, ogłoszonej w listopadzie 2013 roku.