Sort by
Sort by

Nestlé S.A. opublikowało Raport Roczny 2014

Nestlé S.A. co roku wydaje raport podsumowujący działania firmy w ciągu roku i jednocześnie wyznaczający kierunek działań na następne lata.

Dokument składa się z trzech części: Raportu z Działalności Firmy (Corporate Governance Report), Raportu Finansowego (Financial Statements) oraz Raportu Nestlé w Społeczeństwie: Tworzenie Wspólnej Wartości (Nestlé in society: Creating Shared Value).

 

 

Raport Roczny 2014 ( wersja angielska)

Raport z Działalności Firmy (wersja angielska)

Raport Nestlé w Społeczeństwie: Tworzenie Wspólnej Wartości (wersja angielska)