Sort by
Sort by

Nestlé uczestnikiem debaty o wpływie inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę - debata z udziałem Członka Zarządu i Wiceprezesa Nestlé S.A. na Europę, Laurent’a Freixe’a

Członek Zarządu i Wiceprezes Nestlé S.A. na Europę, Laurent Freixe, wziął udział w panelu dyskusyjnym w ramach FORUM DIALOGU „INWESTYCJE ZAGRANICZNE” organizowanym przez Centrum Dialogu i Analiz THINKTANK. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Gospodarki z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego. Celem debaty było ustalenie jak podtrzymać konkurencyjność Polski w obszarze inwestycji zagranicznych tak, by utrzymać już istniejące, a zarazem pozyskiwać nowe. W panelu wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, instytucji rządowych oraz samorządu lokalnego.

FORUM DIALOGU: Panel przyciągnął najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce
Minister Piechociński w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że jednym z kluczowych czynników w przyciąganiu i utrzymywaniu inwestorów zagranicznych w Polsce są pracownicy – wykształceni i wykwalifikowani zgodnie z potrzebami biznesu. Jak podkreślił Laurent Freixe, w nakreślone przez Pana Ministra potrzeby wspierania szkolnictwa zawodowego i zdobywania doświadczenia wpisuje się nowy projekt firmy Nestlé, która w listopadzie 2013 roku ogłosiła Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych (ang. Youth Employment Initiative). W jej ramach firma zadeklarowała stworzenie możliwości zatrudnienia dla 10 tys. Europejczyków do 30 roku życia. Dla kolejnych 10 tys. planuje zorganizowanie staży studenckich i praktyk zawodowych w swoich biurach oraz zakładach produkcyjnych. Realizacja tego programu przewidziana jest do 2016 roku. W Polsce, dzięki tej inicjatywie, Nestlé zaoferuje zatrudnienie, staże i praktyki zawodowe dla blisko 800 osób.


Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych jest odpowiedzią na palący problem bezrobocia w Europie, zwłaszcza wśród młodych. Obecnie jedna osoba na cztery do 30. roku życia jest bez pracy. Według Nestlé działania sektora publicznego w walce z bezrobociem potrzebują wsparcia ze strony biznesu.

Dostrzegamy, że sektor publiczny podejmuje działania w walce z bezrobociem tak bardzo dotykającym młodych Europejczyków. W samej Polsce jest ponad 28% młodych bezrobotnych. Jednak to sektor prywatny kreuje miejsca pracy i dlatego powinien aktywnie współpracować z instytucjami rządowymi. Deklaruję, że Nestlé jest gotowe do takiej współpracy – powiedział Laurent Freixe.

Paneliści Forum dzielili się swoimi dokonaniami w sferze inwestycji. Wymieniali atuty Polski jako kraju docelowego inwestycji zagranicznych, wspominali także o obszarach wymagających podjęcia kroków naprawczych.

Na tle regionu Polska jest krajem o największym rynku konsumenckim. Ponadto, dla inwestora takiego jak Nestlé, liczy się stabilność polityczna i ekonomiczna kraju. Bardzo wysoko oceniamy w Polsce wykwalifikowaną kadrę, a także klimat społeczno-polityczny sprzyjający inwestowaniu – dodał Laurent Freixe.

W ciągu ostatnich 20 lat Nestlé zainwestowało w naszym kraju ponad 2,2 mld zł. Kolejne 300 mln zł firma przeznaczy na wybudowanie swojego 10. zakładu produkcyjnego w Polsce. Fabryka karmy dla zwierząt Nestlé Purina PetCare w Nowej Wsi Wrocławskiej rozpocznie swoją działalność w pierwszym kwartale 2015 roku. Dzięki niej Nestlé stworzy w pierwszym etapie inwestycji 230 nowych miejsc pracy.

Powiązane dokumenty

Nestlé S.A. as a participant in the debate about the impact of foreign investments on the Polish economy