Sort by
Sort by

Nestlé wprowadza Politykę Ochrony Macierzyństwa

Nestlé wprowadza Politykę Ochrony Macierzyństwa dla pracowników na całym świecie.

Nestlé wprowadziło Politykę Ochrony Macierzyństwa na wszystkich rynkach na całym świecie i jest ona uznawana za jedną z najbardziej postępowych w całej branży. Polityka ta została oparta na Konwencji Ochrony Macierzyństwa (ILO Maternity Protection Convention), i określa minimalne standardy, które Nestlé zobowiązuje się wprowadzić na całym świecie do 2018 roku.

Polityka Ochrony Macierzyństwa przyznaje pracownikom minimum 14 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego wraz z prawem do przedłużenia go do 6 miesięcy. Prawo to będzie przysługiwało również opiekunom prawnym noworodków oraz rodzicom adopcyjnym.

Polityka obejmuje również ochronę zatrudnienia, elastyczne godziny pracy oraz dostęp do pokojów dla matek karmiących podczas godzin pracy, zarówno w biurach jak i w oddziałach zatrudniających ponad 50 pracowników. W chwili obecnej Nestlé posiada ponad 190 pokojów dla matek karmiących w swoich lokalizacjach.

Peter Vogt, Zastępca Wiceprezesa Nestlé S.A. i Szef Działu Zasobów Ludzkich powiedział: “Ta Polityka pozwoli nam na większe wsparcie zarówno matek jak I całych rodzin we wszystkich naszych lokalizacjach na całym świecie.”