Sort by
Sort by

Nestlé jako pierwszy producent żywności podejmuje współpracę z Fair Labor Association

Nestlé Cocoa Plan: Promocja równowagi i lepszych praktyk dotyczących pracy łańcuchu dostaw

Firma Nestlé podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy z Fair Labor Association (FLA) w celu zbadania, czy na plantacjach kakao zaopatrujących jej fabryki zatrudniane są dzieci.

FLA to łącząca wiele grup interesów inicjatywa typu non-profit, która współpracuje z dużymi firmami nad poprawą warunków pracy w ich łańcuchach dostaw.

W styczniu FLA wyśle niezależnych ekspertów do Wybrzeża Kości Słoniowej w celu zbadania łańcucha dostaw kakao firmy Nestlé.

Jeśli znalezione zostaną dowody na pracę dzieci, FLA określi przyczyny źródłowe i podpowie firmie Nestlé sposoby na zrównoważone i trwałe ich usunięcie.

Rolą FLA będzie przekazanie wiedzy, która pomoże zwiększyć skuteczność oraz przejrzystość działań firmy Nestlé zmierzających do wyeliminowania pracy dzieci. 

Pierwszy producent żywności współpracujący z FLA

Firma Nestlé stara się o członkostwo w FLA. Jest ona pierwszą firmą z branży spożywczej, która zdecydowała się na ten krok.
 
Współpraca FLA z Nestlé w sprawie kakao rozpocznie się na początku przyszłego roku w Wybrzeżu Kości Słoniowej, największym na świecie eksporterze tego surowca.

Na początku FLA wyśle tam swój zespół niezależnych ekspertów, aby zbadali oni łańcuch dostaw.
Wyniki oceny FLA, które zostaną opublikowane wiosną 2012 roku, będą punktem odniesienia dla przyszłych działań firmy Nestlé.

„W naszym łańcuchu dostaw nie ma miejsca dla pracy dzieci”, stwierdził José Lopez, wiceprezes wykonawczy ds. operacji Nestlé”.

„Nie zdołamy rozwiązać tego problemu sami, ale współpracując z takim partnerem jak FLA możemy być pewni, że skierujemy nasze starania tam, gdzie są najbardziej potrzebne”. 

Współpraca z interesariuszami nad rozwiązaniem problemu

FLA to platforma współpracy społecznie odpowiedzialnych firm, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów nad promocją przestrzegania międzynarodowych norm pracy.

W fazie drugiej firma Nestlé będzie wspólnie z FLA i innymi interesariuszami, w tym także z rządem Wybrzeża Kości Słoniowej, starała się rozwiązać rozpoznane problemy.

FLA będzie regularnie oceniać wpływ tych starań i publikować raporty z postępów. 


LEPSZE PRAKTYKI ZATRUDNIENIA: Oura Frederic Kouadio, agronom w centrum R&D w Abidjanie, z lewej, tumaczy jakie benefity płyną ze stosowania odpowiedzialnych praktyk zatrudnienia.

Poprawa warunków pracy

Auret van Heerden, prezes FLA, z zadowoleniem przyjął informację o możliwej współpracy z firmą Nestlé nad rozwiązaniem problemów związanych z pracą.

„Nasze podejście przesuwa nacisk z przeprowadzania kontroli i tworzenia planów na ustalanie w czym tkwi problem”, wyjaśnił.

„Możemy pomóc w wypracowaniu na miejscu, w Wybrzeżu Kości Słoniowej, zdolności do rozwiązania problemów, na które natrafimy, a następnie ocenić, czy działania naprawcze przynoszą skutek”.

Działanie w oparciu o Nestlé Cocoa Plan

Współpraca z FLA będzie uzupełnieniem wysiłków firmy Nestlé na rzecz równowagi i lepszych praktyk dotyczących pracy w jej łańcuchu dostaw kakao, które przedstawiła w Nestlé Cocoa Plan.

Cocoa Plan to dziesięcioletnie zaangażowanie o wartości 110 milionów CHF w celu zaoferowania farmerom wyższej jakości siewek kakaowca oraz uczynienie łańcucha dostaw kakao bardziej czytelnym.

To ułatwienie dla farmerów, ich rodzin oraz społeczności, w których żyją.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej firma Nestlé współpracuje z dwoma innymi organizacjami, UTZ oraz Fairtrade, aby zapewnić, że używane przez nią kakao pochodzi ze źródeł prowadzących odpowiedzialną i zrównoważoną gospodarkę.

Jak dotychczas Nestlé Cocoa Plan objął 22 spółdzielnie rolnicze w kraju, a każdego roku dodawane są kolejne. 

Długi i skomplikowany łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw kakao jest długi i złożony.
Utrudnia to producentom żywności ustalenie, skąd dokładnie pochodzi ich kakao i w jakich warunkach było zbierane.

Certyfikaty organizacji takich jak UTZ czy Fairtrade oznaczają, że farmerzy pracujący dla spółdzielni przeszli szkolenia mające ich odwieźć od wykorzystywania dzieci do pracy.

Spółdzielnia jest monitorowana pod kątem przestrzegania przepisów i raz w roku przechodzi kontrolę zewnętrzną.

Wprawdzie wysiłki podejmowane w ramach programu Cocoa Plan obejmują działalność firmy Nestlé w kilku krajach, to jednak współpraca z FLA rozpocznie się w Wybrzeżu Kości Słoniowej, skąd pochodzi większa część kupowanego przez firmę kakao.

W kraju tym jest ponad 800 000 plantacji kakao, z których niemal wszystkie to małe gospodarstwa rolne, w większości należące do rodzin i przez nie prowadzone.

„Kiedyś nie mogliśmy znaleźć wiarygodnego partnera, który potrafiłby nam pomóc przy takim projekcie”, uważa José Lopez. „Wreszcie znaleźliśmy organizację, która pomoże nam dołożyć naszą cegiełkę do rozwiązania problemu wykorzystywania dzieci do pracy”.

Powiązane informacje:

The Cocoa Plan

Zrównoważona gospodarka kakao: Wybrzeże Kości Słoniowej

Firma Nestlé uruchamia Cocoa Plan