Sort by
Sort by

Nestlé posadzi 750 000 drzew w Malezji

 

W ramach programu ponownego zalesiania, Nestlé posadzi w Malezji ok. 750 000 drzew. Wszystko po to, aby uchronić bogaty ekosystem rzeki Kinabatangan, położonej na malezyjskiej wyspie Borneo.

Drzewa zostaną zasadzone w ciągu najbliższych 3 -4 lat na liczącym 110 kilometrów odcinku rzeki w prowincji Sabah.  Licząca 560 kilometrów Kinabatangan jest drugą co do długości rzeką Malezji. Każdego dnia dostarcza okolicznym mieszkańcom pożywienie, wodę, służy jako środek transportu i źródło pieniędzy.
Projekt ma na celu redukcję zanieczyszczenie rzeki poprzez uformowanie naturalnej bariery zapobiegającej osiadaniu gleby, jak również spływaniu z okolicznych pól pestycydów i innych środków chemicznych używanych w rolnictwie.

„Pierwsze 10000 drzew zostanie posadzone w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Docelowo zalesimy obszar 2400 hektarów – trzykrotnie większy niż powierzchnia Gibraltaru. W tej chwili pracujemy już z grupą lokalnych szkółek drzewnych dzieląc się naszymi doświadczeniami w obszarze rolnictwa dla biznesu” – mówi Peter Vogt, Dyrektor Zarządzający Nestlé Malezja.

„Mamy nadzieję osiągnąć wysoki współczynnik przyjmujących się drzew i w ten sposób pomóc odbudowie flory przyrzecza.”

Z biegiem czasu, oprócz stanowienia naturalnej bariery dla zanieczyszczeń, las będzie stawał się miejscem zamieszkania licznych gatunków zwierząt i ptactwa.

Projekt jest częścią strategii Nestlé dotyczącej Tworzenia Wspólnej Wartości – naszego sposobu prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. W ramach tej strategii, skupiamy się na obszarach, w których możemy poprzez prowadzony przez nas biznes stworzyć najlepszą wartość dodaną dla społeczności lokalnej jak i naszych udziałowców.

Nestlé będzie dzielić się swoim doświadczeniem w obszarze rolnictwa ze społecznością lokalną, aby zachęcić okolicznych rolników do prowadzenia swojej działalności w oparciu o procesy przyjazne dla środowiska.
W pierwszej kolejności firma pomogła zbudować farmę  doświadczalną. Na jej przykładzie zademonstrujemy jak można uzyskiwać wysokie plony, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

Projekt ponownego zalesiania jest jedną z kilku inicjatyw prowadzonych przez Nestlé Malezja mających na celu ochrone środowiska naturalnego tego kraju.