Sort by
Sort by

Wkrótce dostępny będzie nowy Raport Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2012-2013. Już dziś Nestlé ogłasza nowe zobowiązania Tworzenia Wspólnej Wartości 2014-2016.

Nestlé ogłasza nowe zobowiązania Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W ciągu najbliższych 2 lat firma skoncentruje się na 3 kluczowych obszarach: zasobach lokalnych, redukcji opakowań i wsparciu ludzi młodych na rynku pracy.

Nowa strategia dotyczy Nestlé Polska S.A. i pozostałych spółek Nestlé w kraju. Co nowego pojawi się w polityce odpowiedzialnego biznesu firmy w najbliższych miesiącach? Przede wszystkim Nestlé wybrało 3 nowe obszary działań, w których w ciągu najbliższych 2 lat skupione będą aktywności na rzecz Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV). Są to: lokalne pozyskiwanie surowców od miejscowych dostawców, ulepszanie opakowań i zmniejszanie ich wpływu na środowisko oraz związane z opakowaniami bezpieczeństwo produktów i niemarnowanie żywności, a także wsparcie młodzieży na rynku pracy.

Strategia CSV to nic innego jak prowadzenie działalności biznesowej uwzględniającej interes społeczny – jest to nieustanny dialog pomiędzy firmą i jej otoczeniem. Dzięki przyjętym zobowiązaniom CSV mamy zbadane potrzeby otoczenia i jasno określone cele, które chcemy osiągnąć w konkretnym czasie, a także wyznaczone mierniki, które weryfikują, czy to się nam udaje. Nasza nowa strategia jest kontynuacją poprzedniej. Regularnie rewidujemy politykę CSV w firmie, żeby zaktualizować cele, sprawdzić, co już zostało osiągnięte, wyznaczyć nowe priorytety. Wiąże się to także z 2-letnim cyklem raportowania. W 2012 wydaliśmy Raport podsumowujący lata 2008-2011, a w 2014 roku wydajemy kolejny, w którym podsumowujemy działania 2012-2013 powiedziała Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik Komunikacji Korporacyjnej w Nestlé Polska S.A.

Co konkretnie zrobi Nestlé w Polsce w ramach nowej strategii CSV? Nestlé chce utrzymać lokalne podejście do zakupu surowców na stałym wysokim poziomie. Firma planuje pozyskiwać większość (obecnie 70%) surowców i opakowań do produkcji od lokalnych dostawców. To przyjęta średnia. W 2013 roku aż 100% świeżych warzyw i owoców wykorzystywanych do produkcji produktów marki Nestlé Nutrition dla dzieci i niemowląt zostało zakupionych od lokalnych dostawców.

Zgodnie z nową strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV) priorytetem Nestlé nadal będzie optymalizowanie opakowań zaczynając już na etapie ich projektowania, poprzez zmniejszanie wagi opakowań oraz harmonizację materiałów opakowaniowych. Tylko w 2013 roku firmie udało się zaoszczędzić 160T materiałów opakowaniowych. Firmie zależy na tym, by dobierać takie opakowania, które będą przeciwdziałać marnowaniu żywności.

W zakresie wspierania zatrudnienia i walki z bezrobociem młodzieży firma do 2016 roku stworzy szansę rozwoju zawodowego dla 800 osób do 30. roku życia (połowa dostanie oferty pracy, a druga połowa propozycje staży i praktyk) w ramach inicjatywy „Nestlé needs YOUth”. W czerwcu Nestlé w Europie wraz ze swoimi dostawcami powołało „Sojusz dla Młodych”, czyli partnerstwo na rzecz organizowania i promowania praktyk zawodowych. Teraz Nestlé zachęca do udziału w Sojuszu także polskich dostawców. Będzie też wspierać młodzież w szukaniu pracy poprzez warsztaty i szkolenia m.in. jak pisać CV oraz jak odnaleźć się na rozmowie kwalifikacyjnej. Tylko w tegorocznych odpłatnych praktykach letnich bierze udział 80 studentów w zakładach zlokalizowanych w całej Polsce.

Więcej informacji znajduje się w nowej zakładce odpowiedzialny biznes, na stronie nestle.pl: http://www.nestle.pl/pl/csv. Nowy raport CSV Nestlé zostanie ogłoszony jesienią 2014 roku.