Sort by
Sort by

Organizacja STOP THE TRAFFIK ocenia, jak Nestlé walczy z pracą dzieci

 

Organizacja STOP THE TRAFFIK ocenia, jak Nestlé walczy z pracą dzieci

Organizacja STOP THE TRAFFIK uznała System Monitorowania Pracy Dzieci oraz Działań Naprawczych (ang. Child Labour Monitoring and Remediation System, CLMRS) Nestlé za najbardziej kompleksowy program służący do niesienia pomocy dzieciom pracującym w łańcuchu dostaw kakao. W najnowszym sprawozdaniu, przygotowanym przez tę organizację, podkreślono również postępy Nestlé w rozwiązywaniu tego problemu.

STOP THE TRAFFIK to globalna organizacja, mająca na celu walkę z handlem ludźmi. Stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku i zrzesza ponad 45 tys. członków na całym świecie. W najnowszym raporcie "A Matter of Taste", organizacja przeanalizowała działania podjęte przez Nestlé.

Docenienie Nestlé przez globalną organizację STOP THE TRAFFIK oznacza, że informowanie o postępach w realizacji zobowiązań jest niezwykle istotne. Wdrażanie Systemu Monitorowania Pracy Dzieci oraz Działań Naprawczych to część deklaracji firmy, która do 2030 roku zobowiązała się do poprawy jakości życia 30 mln osób w społecznościach utrzymujących się z działalności gospodarczej.

W raporcie oceniono również osiągnięcia innych producentów czekolady oraz organizacji certyfikujących na rzecz walki z pracą dzieci na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. W opublikowanym sprawozdaniu STOP THE TRAFFIKwskazało także długoterminowe wyzwania społeczne,jakie wiążą się z tym problememoraz podkreśliło znaczenie współpracy firm, które,czerpiąc wzajemnie ze swoich doświadczeń, mogą wspólnie działać na rzecz jego rozwiązania.

Tak właśnie czyni Nestlé, które za pośrednictwem CocoaAction, pomaga promować najlepsze praktyki i dzieli się swoim doświadczeniem z wdrażania CLMRS. Firma prezentuje korzyści wynikające z przejrzystości oraz wpływ ocen przeprowadzonych przez niezależne organizacje jak Fair LaborAssociation.

Więcej o tym, jak Nestlé podnosi jakość życia i dąży do lepszej przyszłości w Raporcie Tworzenia Wspólnej Wartości 2014-2016.