Sort by
Sort by

Pierwsza połowa roku 2013: RIG napędzający tempo wzrostu zysku.

Paul Bulcke, Prezes Grupy Nestlé: „W pierwszej połowie roku nasze wyniki są zrównoważone zarówno po stronie wartości sprzedaży jak i zysków zrealizowanych w środowisku wymagającym niższych kosztów stałych, ale też wolniej rosnącym. Odpowiadając na potrzeby naszych konsumentów, bardziej w dzisiejszych czasach skupiających uwagę na wartości, obniżyliśmy ceny naszych produktów. Było to możliwe dzięki jednoczesnemu obniżeniu naszych kosztów stałych, jednak przytłumiło nieco wzrost organiczny. To wszystko, w połączeniu z inwestycjami w nasze marki, pozwoliło nam na osiągnięcie lepszego tempa wzrostu, przy jednoczesnej poprawie zwrotu ze sprzedaży. Spodziewamy się, że dzięki utrzymaniu tego tempa w drugiej połowie roku, zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami, osiągniemy wzrost organiczny na poziomie 5%, poprawimy stopy zysku oraz dochody bazowe na akcję liczone w stałych kursach walut”

Podsumowanie wyników za pierwsze pół roku 2013:

  • Sprzedaż 5.3% 45.2 mld CHF, 4.1% wzrostu organicznego
  • Realny wzrost wewnętrzny 2.7%
  • Zysk operacyjny z działalności podstawowej +6.8% to CHF 6.8 billion, stopa zysku +20 punktów bazowych do 15.1%
  • Łączne koszty marketingowe +60 punktów bazowych; koszty marketing zorientowanego na konsumenta +15% liczone w stałych kosztach walut
  • Dochód bazowy na akcję (EPS) +3.4%; +7.2% w stałych kursach walut
  • Przepływy pienięzne z działalności operacyjnej 5 mld CHF
  • Prognoza na 2013: około 5% wzrostu organicznego przy poprawieniu stopy zyskuoraz dochodów bazowych na akcję liczonych w stałych kursach walut.

Przeczytaj informację prasową w języku angielskim