Sort by
Sort by

Raport Nestlé najlepszym debiutem Raportów Społecznych 2012!

Raport z realizacji strategii, polityk i dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu Nestlé w Polsce został nagrodzony w konkursie Raporty Społeczne 2012 w kategorii Najlepszy Debiut. Jury, w którego skład weszli eksperci z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu, doceniło w publikacji szczegółowy i kompleksowy opis działań firmy. Pełna treść dokumentu dostępna jest na www.nestle.pl.

„Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce. Raport 2008-2011” obejmuje dokonania wszystkich spółek firmy w Polsce: Nestlé Polska S.A., Nestlé Waters Polska S.A. i CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. Publikacja zawiera również kluczowe elementy „Strategii Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce na lata 2011-2013.”  Raport został sporządzony zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) na poziomie aplikacji B.

Jak podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
Spośród 28 nadesłanych na konkurs raportów, aż 10 to firmy raportujące po raz pierwszy. Raport Nestlé, który zwyciężył w kategorii Najlepszy Debiut, został dodatkowo doceniony za szczegółowy i kompleksowy opis działań CSR firmy.

Cieszymy się, że nasz Raport tak skutecznie zadebiutował w konkursie i został doceniony przez jury. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji jesteśmy bliżej naszego celu, jakim jest prowadzenie dialogu opartego na zaufaniu wszystkich interesariuszy. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy poświęcili czas i zaangażowanie w stworzenie publikacji, która ma odzwierciedlać ideę Tworzenia Wspólnej Wartości jako sposobu prowadzenia działalności biznesowej – mówi Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej w Nestlé Polska S.A., Koordynator Budowy Strategii i Raportu "Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce".

Celem konkursu Raporty Społeczne 2012 jest wyróżnienie najlepiej sporządzonych raportów dotyczących kwestii społecznych i zrównoważonego rozwoju. Do tegorocznej, VI już edycji konkursu, zostało zgłoszonych 28 raportów (w tym 10 debiutujących). W ocenie publikacji jury brało pod uwagę kryteria, wypracowane w oparciu o europejskie wytyczne raportowania The European Sustainability Reporting Association (ESRA) oraz zweryfikowane na drodze dialogu z ekspertami przeprowadzonego w 2008 roku. Były to: kompletność, wiarygodność i komunikacja.

Konkurs oraz towarzysząca mu konferencja zostały zorganizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów, Global Compact Poland, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Zachęcamy do lektury i dzielenia się swoimi opiniami na temat raportu „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce” pod adresem: [email protected].

Więcej informacji na temat Tworzenia Wspólnej Wartości Nestlé Polska S.A. dostępnych jest na stronie: www.nestle.pl.