Sort by
Sort by

Raport osiągnięć Nestlé w zakresie odpowiedzialnego biznesu

Patrzenie w przyszłość: Nestlé podejmuje szereg zobowiązań ze szczególnym wskazaniem na żywienie

Nestlé: Przejrzystość zobowiązań

Nestlé opublikowało właśnie raport Nestlé in Society 2013, który zawiera opis działań podjętych przez firmę w celu realizacji jej zobowiązań wobec społeczności, w których działa.

35 deklaracji dotyczy szeroko pojętego żywienia, rozwoju społeczności lokalnych, zrównoważonego działania i zgodności z obowiązującymi regulacjami. 10 spośród nich to całkiem nowe zobowiązania, a 6 zostało zrewidowanych na podstawie informacji zwrotnych od naszych interesariuszy.

Zobowiązania dotyczą szerokiego zakresu działalności naszej firmy – od badań nad dieta i zdrowiem po rozwój produktów wpływających pozytywnie na rozwój dzieci – naszych najmłodszych konsumentów.

Cel, jaki postawiło przed sobą Nestlé to wypełnienie wszystkich zobowiązań przed 2020 rokiem.

Myśl przewodnia towarzysząca raportowi to podkreślany przez Nestlé w każdym działaniu poogląda, że nie można prowadzić biznesu, odnosić w nim sukcesów generując zyski dla akcjonariuszy nie tworząc jednocześnie wartości dodanej dla społeczeństwa.

Planowanie w długiej perspektywie

„Wierzymy, że raport Nestlé in Society 2013 na temat Tworzenia Wspólnej Wartości przez Nestlé jest bardzo dużym krokiem naprzód w kierunku jeszcze bardziej transparentnej komunikacji. Dla firmy takiej jak Nestlé bardzo ważne jest patrzenie w przyszłość w długiej perspektywie przez ramę złożoną z solidnych zasad i wartości opartych na szacunku.” – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej Nestlé Peter Brabeck-Letmathe.

Prezes Nestlé S.A. Paul Bulcke podkreślił, że zależy mu na tym, aby raport był dla wszystkich interesariuszy motywacją, aby pomagać firmie prowadzić biznes w sposób zrównoważony poprzez odpowiednie doradztwo: „To długofalowy, pokrywający każdą część naszego biznesu zestaw wskazówek, który jasno określa kierunek, w którym podążamy, ustalając zobowiązania, z których zostaniemy potem rozliczeni. To realne, możliwe do zmierzenia zobowiązania i zrobimy wszystko, aby się z nich wywiązać. Jesteśmy przygotowani na to, że po drodze pojawią się również wyzwania, którymi na pewno się z Wami podzielimy.”

Cel: Żywienie

Nestlé jest zobowiązane do redukcji związków sodu (sól) oraz cukru zawartego w swoich produktach. W produktach, z których Nestlé zobowiązało się zredukować ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, Nestlé w pierwszej kolejności zajmie się produktami skierowanymi do swoich najmłodszych konsumentów i ich rodzin. Pod lupę w pierwszej kolejności weźmiemy zupy, przekąski, produkty mrożone oraz gotowe posiłki.

Nie bez znaczenia dla realizacji tego celu są toczące się inwestycje Nestlé. Rozwijamy swoje centra rozwoju i badań oraz współpracę z zewnętrznymi podmiotami, które pomogą nam osiągnąć założenia naszych projektów wpływając pozytywnie na nawyki żywieniowe, zdrowie i dobre samopoczucie naszych konsumentów teraz i w przyszłości.

Nowe zobowiązania zawarte w tegorocznym raporcie są wynikiem rekomendacji, które otrzymaliśmy od naszych interesariuszy na przestrzeni 2012 roku. Szczególnie podkreślonych zostało pięć zobowiązań dotyczących wody (W.A.T.E.R. commitments), które w obecnym kształcie czyni firmę bardziej odpowiedzialną za ich powodzenie. Pozostałe zobowiązania, które podjęło Nestlé dotyczą ludzi. Firma zaadresuje i oceni respektowanie praw człowieka w jej łańcuchu dostaw i prowadzonych przez nią operacjach, np. eliminując pracę dzieci oraz dążąc do równowagi płci wśród pracowników.

Najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku:

 • 7789 poddanych renowacji dla podniesienia wartości odżywczej 
 • Ponad 67 miliardów porcji produktów o udoskonalonej recepturze zostało dostarczonych na rynek 
 • Zredukowano ilość zużywanych materiałów opakowaniowych o 66,6 tony, generując oszczędności o łącznej sumie 158 milionów CHF 
 • Zredukowano średnio 33% zużywanej na tonę produktu wody (od 2005 roku) 
 • 300000 rolników zostało przeszkolonych w ramach programu budowania zrównoważonych upraw 
 • Od 2005 roku zredukowano 7,4% bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych

W.A.T.E.R. Commitments

 • Zmniejszanie zużycia wody w naszej działalności 
 • Promowanie efektywnej gospodarki wodnej 
 • Efektywne rozdzielanie wody używanej w działalności 
 • Zaangażowanie w program dostawców, w szczególności pracujących na roli 
 • Podnoszenie w społeczeństwie świadomości na temat problemu dostępności wody w różnych regionach świata.

Nagrody i wyróżnienia

 • Pierwsza miejsce w rankingu instytucji udzielających się charytatywnie: Behind the Brands 2013 przez Oxfam 
 • Umieszczenie w pierwszej 3 globalnych producentów żywności i napojów indeksu Access to Nutrition 
 • Jedyna firma produkująca odżywki dla niemowląt znajdująca się na indeksie odpowiedzialnych inwestorów FTSE 
 • Lider swojej grupy przemysłowej na indeksie Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones 2013

Linki do raportów

Raport Roczny 2013 Angielski (pdf, 5 Mb) Francuski (pdf, 5 Mb) Niemiecki (pdf, 5 Mb)
Raport Roczny Angielski(pdf, 6 Mb) Francuski (pdf, 6 Mb) Niemiecki (pdf, 6 Mb)
Nestlé w społeczeństwie: Tworzenie Wspólnej Wartości i realizacja naszych zobowiązań (Podsumowanie) Angielski (pdf, 3 Mb) Francuski (pdf, 3 Mb) Niemiecki (pdf, 3 Mb) Hiszpański (pdf, 3 Mb)