Sort by
Sort by

Sojusz dla Młodych podsumowujemy pierwszy rok

Podsumowaliśmy pierwszy rok działania Sojuszu dla Młodych – All 4 YOUth, którego celem jest wsparcie młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Do tej pory tylko w Polsce stworzyliśmy 1000 miejsc na stażach i praktykach dla osób do 30. roku życia. W całej Europie Nestlé przygotowało łącznie 50 000 ofert zatrudnienia i szkoleń dla młodych.

Sojusz dla Młodych w Polsce

Prawie 800 młodych zatrudnionych w 2014 roku przez Nestlé w Polsce, 200 przeszkolonych praktykantów i stażystów, blisko 300 działań (m.in. warsztatów i wykładów) przeprowadzonych w całym kraju oraz 10 firm zachęconych do wspierania młodzieży na rynku pracy, m.in. Raben, EY, Nielsen, AXA, DS. Smith i White&Case, to podsumowanie pierwszego roku Sojuszu dla Młodych – All 4 YOUth w naszym kraju.
 
2 czerwca w warszawskiej SGH przedstawiciele pracodawców z Sojuszu dla Młodych, m.in. z Nestlé i Raben, spotkali się wraz z przedstawicielami sektora publicznego, świata akademickiego i instytucji rynku pracy, aby wziąć udział w debacie pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – konieczność i szansa dla młodych”. Na spotkaniu firmy zaangażowane w inicjatywę, poza podsumowaniem dotychczasowego bilansu Sojuszu dla Młodych, przedstawiły swoje plany na przyszłość, a przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pozostali eksperci rynku pracy dyskutowali o tym, co jeszcze można zrobić dla młodzieży rozpoczynającej swoją karierę zawodową. 

Właściwy kierunek działań firm zaangażowanych w Sojusz dla Młodych potwierdzają eksperci rynku pracy, według których konieczna jest reforma kształcenia zawodowego oraz bardziej praktyczne podejście do każdego typu kształcenia.

– Aktualne potrzeby i plany rozwojowe biznesu pokazują, jacy fachowcy są potrzebni i będą potrzebni w dającej się przewidzieć przyszłości. Szkolnictwo zawodowe przygotowuje fachowców. Musi być na wysokim poziomie – nowoczesne i otwarte ku przyszłości, bo dziś fachowiec to specjalista wielozadaniowy, kreatywny, mający rozpoznanie w nowoczesnych technologiach produkcji i usług, stale poszerzający i rozwijający wiedzę i umiejący to robić. Stąd absolutna konieczność współpracy szkół i biznesu – przekonuje dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Równolegle do debaty na SGH, w Parlamencie Europejskim w Brukseli Wiceprezes Nestlé S.A. i Szef Rynku na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną, Luis Cantarell, spotkał się z Komisarz Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników, Marianne Thyssen oraz z europosłami, w tym z Danutą Jazłowiecką, Wiceprzewodniczącą Komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, przedstawicielami pracodawców z Sojuszu dla Młodych i młodzieżą z całej Europy, żeby rozmawiać o trudniej sytuacji ludzi młodych i tym, co mogą dla nich zrobić pracodawcy wspólnie z sektorem publicznym w całej Europie.
 
W całej Europie Nestlé w ramach Sojuszu dla Młodych zatrudniło w 2014 roku prawie 8 000 osób do 30. roku życia, a kolejne  ponad 4 000 praktykantów i stażystów zdobywało doświadczenie w oddziałach i fabrykach firmy na całym kontynencie. Koncern w stwarzaniu szans zatrudnienia młodzieży jest wspierany przez prawie 200 partnerów biznesowych, m.in. EY, Nielsen, Google czy Facebook.
 
 
Sojusz dla Młodych
(ang. Alliance for YOUth., All 4 YOUth) to pierwsza w historii ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. Jest ona jednym z czterech filarów Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé Needs YOUth. W całej Europie do Sojuszu przystąpiło ponad 200 firm, które łącznie zaoferują do 2017 roku 100 000 miejsc pracy, staży i praktyk dla ludzi młodych.

Na zdjeciu od lewej: Edyta Chrząszcz (OHP),  Mariola Raudo (Nestlé), Simon Smith (Nestlé), dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski), Jacek Falkowski (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Sylwia Gołuchowska (Raben).