Sort by
Sort by

World Water Day 2017

Działania Nestlé na rzecz kontrolowania zużycia wody 
22 marca – Światowy Dzień Wody

W przeciągu 5 lat aż o 19% firma Nestlé Polska zredukowała zużycie wody przy produkcji w swoich 4 zakładach! W głównej siedzibie firmy, w warszawskim Nestlé House, wprowadzono dualną instalację wykorzystującą deszczówkę. Jednak firma na tym nie poprzestaje i wyznacza sobie kolejne cele w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą.

Woda odgrywa kluczową rolę w działalności Nestlé. Firma wykorzystuje ją do czyszczenia i przygotowania surowców oraz w urządzeniach chłodzących. Nestlé jest również producentem wody i od kilku lat organizuje szkolenia edukacyjne dla dzieci w szkołach podstawowych z zakresu ochrony zasobów wodnych 
i prawidłowego nawodnienia organizmu. W ciągu ostatniej dekady firma zapewniła na całym świecie dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych 513 tys. ludzi. Chociaż Nestlé w ostatnich latach dokonało znaczącego postępu w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, dzięki któremu m.in. zostało sklasyfikowane na drugim miejscu w raporcie „Behind the Brands 2016”, przygotowanym przez międzynarodową organizację humanitarną Oxfam, firma kontynuuje swoje działania zmierzające do poprawy zrównoważonego poboru, użytkowania i uzdatniania wody.

Jednym ze sposobów na oszczędzanie zużycia wody w Nestlé jest wprowadzona w każdej fabryce firmy w Polsce Instrukcja „Mapowanie wody i ocena szans”. Obejmuje ona tworzenie tak zwanych map wody w fabryce. Dzięki zainstalowanym wodomierzom, Nestlé precyzyjnie analizuje zużycie wody w procesie produkcji, wodochłonność maszyn i procesów oraz aktualizuje schematy obiegu wody, począwszy od ujęcia wody, poprzez procesy uzdatniania, zużycie, podczyszczanie po zrzut ścieków. Dysponowanie tak dokładnymi danymi pozwala firmie uzyskać pełną kontrolę nad zużyciem wody w każdej z fabryk w Polsce. Dodatkowo od wielu lat pracownicy Nestlé biorą udział w regularnych corocznych szkoleniach w tym obszarze, w ramach Systemu Zarządzania Nestlé (NEMS - Nestlé Environment Management System). Szkolenia te pozwalają na ugruntowanie wiedzy pracowników firmy i przełożenie jej w ich w codziennym postępowaniu.

O oszczędność wody zadbano również w budynku Nestlé House w Warszawie, gdzie zamontowano dualną instalację wykorzystującą deszczówkę. Dzięki tej instalacji woda deszczowa, po uprzednim oczyszczeniu, wykorzystywana jest do spłukiwania toalet.

 – Kwestia oszczędzania wody jest w centrum naszego zainteresowania, dlatego na całym świecie kontynuujemy prace nad wprowadzaniem ulepszeń w tym zakresie. Do 2020 roku planujemy globalnie zmniejszyć  zużycie  wody o 35% na tonę produktu w porównaniu z 2010 rokiem oraz do 600 000 chcemy poszerzyć liczbę osób, którym Nestlé zapewni dostęp do wody i urządzeń sanitarnych – mówi Mariola Raudo, Kierownik Działu Spraw Korporacyjnych i PR,  Nestlé Polska.