Sort by
Sort by

#WspółpracaSięOpłaca stwarzamy możliwości zatrudnienia

Europejska Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodych ludzi. A rezultaty tychże wskazują, że współpraca się opłaca!

Dlaczego to robimy?

Młodzież w całej Europie, w tym także w Polsce, znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. W naszym kraju bez pracy w 2014 roku było 28,1% osób poniżej 25. roku, młodzież była też grupą charakteryzującą się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 34,1%  młodych było aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia.

Wiemy, jak potrzebne są nowe rozwiązania, które stworzą realne szanse zatrudnienia dla osób poniżej 30. roku życia. Dlatego szczególnie ważna jest współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym, który kreuje miejsca pracy.

Historia Inicjatywy

Listopad 2013 r., Ateny, Grecja

W Atenach w obecności przedstawicieli władz Unii Europejskiej oraz przedstawicieli rządu Grecji Nestlé ogłosiło Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Firma zadeklarowała, że ciągu najbliższych trzech lat stworzy możliwości zatrudniania na rynku pracy dla 20 tysięcy Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich otrzymać miała propozycje pracy, natomiast druga połowa – oferty praktyk i staży. Nestlé w Polsce i krajach bałtyckich zadeklarowało zatrudnienie i praktyki zawodowe dla niemal 800 osób. Firma zapowiedziała też rozpoczęcie programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”), który obejmować miał m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV dla młodych. Zapowiedziano też powołanie wraz z dostawcami Nestlé w Europie platformy „Sojusz dla Młodych" (ang. „Alliance for Youth”) w celu umożliwienia im przyłączenia się do inicjatywy i stworzenia możliwości pracy dla osób młodych.

Czerwiec 2014 r., Lizbona, Portugalia

Nestle wraz z kluczowymi europejskimi partnerami firmy podpisuje „Sojusz dla Młodych” (ang. „Alliance for YOUth”). Była to pierwsza w historii, ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. Do „Sojuszu dla Młodych”, oprócz inicjatora przedsięwzięcia – Nestlé, przystąpili najwięksi partnerzy biznesowi firmy, m.in. Adecco, Axa, Cargill, CHEP, DS Smith, EY, Facebook, Firmenich, Google, Nielsen, Publicis Groupe, Salesforce.com, Twitter oraz White&Case. Zapowiedziano też, że we wrześniu 2014 roku do sojuszu dołączą kolejni partnerzy Nestlé z pozostałych europejskich krajów, także z Polski. „Sojusz dla Młodych” jest zobowiązaniem firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny na kontynencie i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestnicy sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi praktyki i szkolenia dla młodzieży.

Wrzesień 2014 r., Warszawa, Polska

Na Politechnice Warszawskiej we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowaliśmy debatę nt: „Młodzi na rynku pracy: kto i jak może im pomóc?”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego, organizacji rządowych, studenckich, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Okazją do spotkania było przystąpienie do Sojuszu dla Młodych partnerów Nestlé w Polsce, m.in. Grupy Raben.

Czerwiec 2015 r., Warszawa, Polska

W Szkole Głównej Handlowej przedstawiciele pracodawców z Sojuszu dla Młodych spotkali się wraz z przedstawicielami sektora publicznego i świata akademickiego, aby wziąć udział w debacie pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – konieczność i szansa dla młodych”. Na spotkaniu firmy zaangażowane w inicjatywę, podsumowały pierwszy rok Sojuszu dla Młodych, przedstawiły swoje plany na przyszłość, a przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pozostali eksperci rynku pracy dyskutowali o tym, co jeszcze można zrobić dla młodzieży rozpoczynającej swoją karierę zawodową.

Efekty:
• Nestlé w Polsce od 2014 roku zatrudniło prawie 950 młodych osób do 30. roku życia, a kolejne 351 przeszkoliło w ramach praktyk i staży. Zatem w pierwszym roku zaplanowanej na 3 lata inicjatywy Nestlé needs YOUth wykonano ponad 100% normy!
• Nestlé kontynuuje działania! Firma przeprowadziła blisko 330 działań takich jak warsztaty i wykłady w całym kraju, a 10 firm w Polsce przystąpiło do „Sojuszu dla Młodych”, m.in. Raben, EY, Nielsen, AXA, DS. Smith i White&Case.
• W całej Europie firma wraz ze swoimi partnerami biznesowymi przygotowała łącznie 50 000 ofert zatrudnienia i szkoleń dla młodych. W ciągu 2 najbliższych lat w skali kontynentu