Sort by
Sort by

"Breaks for Good", czyli nowy KITKAT z kakao pozyskiwanym w ramach Income Accelerator Program

Nestlé prezentuje pierwsze produkty KITKAT stworzone z wykorzystaniem miazgi kakaowej, która pochodzi z kakaowców uprawianych przez rolników biorących udział w programie „Income Accelerator”. Inicjatywa ma na celu wsparcie lokalnych społeczności w poprawie jakości życia oraz zwiększenie świadomości konsumentów na temat zrównoważonych praktyk rolniczych na plantacjach kakao.
nowy KITKAT "Breaks for Good"
Powrót do informacji prasowych

„Income Accelerator Program” rozpoczął się w styczniu 2022 roku. Jego głównym celem jest wzrost dochodów plantatorów kakao oraz podniesiecie poziomu życia lokalnych społeczności. Uczestnicy programu otrzymują wynagrodzenie finansowe nie tylko za zapewnienie ziaren kakaowca o wyznaczonej jakości, ale także za stosowanie odpowiednich praktyk, uwzględniających potrzeby środowiska i mieszkańców. W ramach inicjatywy wspierani są rolnicy, którzy zapisują swoje dzieci do szkół, stosują odpowiednie praktyki rolnicze, w tym praktyki rolnictwa regeneratywnego, oraz dywersyfikują źródła dochodów.

Do tej pory program Nestlé zapewnił wsparcie dla ponad 10 000 rodzin z Wybrzeża Kości Słoniowej. W tym roku firma planuje jego rozszerzenie również o plantacje znajdujące się w Ghanie, obejmując w sumie 30 000 rodzin zajmujących się uprawą kakao w globalnym łańcuchu dostaw Nestlé. Docelowo, do 2030 roku ma być ich do 160 000.

"Breaks for Good, czyli kampania nawiązująca nazwą do kultowego hasła "Czas na przerwę, czas na KITKAT", ma na celu przedstawić istotę wsparcia dla społeczności uprawiających kakao oraz nasze działania w tym obszarze, a także pokazać konsumentom, że wybierając KITKAT "Breaks for Good" również mogą przyczynić się do poprawy dobrostanu rolników i ich rodzin” – podkreśla Esin Tanik, dyrektor kategorii słodyczy, Nestlé Polska.

W ramach globalnej transformacji pozyskiwania kakao, Nestlé nawiązało współpracę z partnerami i dostawcami, dążąc do stworzenia kompleksowej ścieżki monitorowania produkcji. To oznacza, że cała droga ziaren od plantacji do fabryki jest weryfikowana, a dodatkowo - są one fizycznie oddzielone od innych źródeł kakao. Miazga kakaowa z programu spełnia najwyższe standardy identyfikowalności, umożliwiając śledzenie i przechowywanie kakao oddzielnie. Ponadto do połowy 2024 roku Nestlé planuje zastosować pozyskany w ten sposób tłuszcz kakaowy we wszystkich czekoladach KITKAT w Europie, a w kolejnych latach także w innych regionach.

Produkty KITKAT "Breaks for Good", czyli z kakao pozyskiwanym w ramach „Income Accelerator Program”, są już dostępne w sklepach. Konsumenci mogą je poznać po oznaczeniach na opakowaniach: „More trees planted” i „Sustainably sourced cocoa”, wyrażających także jedne z kluczowych celów kampanii.