Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za rok 2018

Krajobraz Nestle
Powrót do informacji prasowych
Feb 14, 2019

2018 rok Nestlé S.A. zamyka z 3% wzrostu organicznego oraz 2,5% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.

 Raport wyników Nestlé za 2018 rok:

  • Organiczny wzrost 3,0%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,5% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,5%. Wzrost był wspierany przez koniunkturę w Stanach Zjednoczonych i Chinach, a także w segmencie odżywek dla niemowląt.
  • Całkowita sprzedaż wzrosła o 2,1% do 91,4 mld CHF (2017: 89,6 mld CHF). Pozytywny wpływ akwizycji na poziomie 0,7%, wpływ zmiany kursów walutowych zmniejszyły zaraportowaną sprzedaż o 1,6%.
  • Podstawowa marża zysku operacyjnego (UTOP) wyniosła 17,0%, wzrost  o 50 punktów bazowych. Marża zysku operacyjnego na działalności operacyjnej (TOP) wzrosła o 30 punktów bazowych do poziomu 15,1%, uwzględniając wyższe koszty związane z restrukturyzacją.
  • Zaraportowany zysk na akcję wzrósł o 45,5% do poziomu 3,36 CHF. Bazowy zysk na akcję wzrósł o 13,9% do kwoty 4,02 CHF i o 13,1% przy zachowaniu stałego kursu walutowego.
  • Wolne przepływy finansowe w wysokości 10,8 mld CHF, wzrost o 15%.
  • Proponowany wzrost dywidendy o 10 centów do 2,45 CHF na akcję. Nestlé zamierza zakończyć obecny program wykupu akcji o wartości 20 miliardów CHF na sześć miesięcy przed planowanym terminem, do końca 2019 roku, mając na uwadze dobrą dynamikę generowania wolnych przepływów finansowych. W 2018 r. 13,9 mld CHF zostało zwróconych akcjonariuszom za pośrednictwem dywidend i skupu akcji własnych na rynku.
  • Prognoza na 2019 r.: ciągła poprawa organicznego wzrostu sprzedaży i bazowej marży zysku operacyjnego w kierunku osiągnięcia celów firmy na 2020 r. Oczekuje się wzrostu bazowego zysku na akcję przy zachowaniu stałego kursu walutowego i efektywności kapitałowej.


Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

https://www.nestle.com/media/mediaeventscalendar/allevents/2018-full-year-results

Dokumenty:

Załączniki: 
Article Type