Sort by
Sort by

Nestlé dołącza do ponad 150 firm wzywających do zerowej emisji netto podczas wychodzenia z COVID-19

net-zero-recovery-covid-19-feed
Powrót do informacji prasowych

Nestlé (pdf) dołączyło do ponad 150 międzynarodowych firm, które wzywają rządy, żeby połączyły działania zmierzające do ograniczenia wpływu epidemii na gospodarkę i wychodzenia z kryzysu z najnowszą wiedzą na temat klimatu.

Podpisując ten dokument, sygnatariusze potwierdzają swoje zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji netto dwutlenku węgla. Wzywają też rządy, by szybsze i rzetelniejsze przejście z szarej do zielonej gospodarki stało się ich priorytetem.

Oświadczenie to pojawia się w momencie, gdy rządy na świecie pracują nad pakietami mającymi na celu ułatwienie wyjścia ze skutków koronawirusa, a także, gdy przygotowują się do przedłożenia skorygowanych planów klimatycznych w ramach Porozumienia paryskiego.

Inicjatywa ta ma na celu zjednoczenie firm i rządów w lepszym wychodzeniu z kryzysu oraz w wywieraniu pozytywnego wpływu na ludzi, rozwój i planetę.

Sygnatariusze będą:

- przekonywać, że najlepsze decyzje i działania oparte są na nauce;
- inwestować w umacnianie i odbudowę społeczno-gospodarczych przemian systemowych;
- współpracować z rządami i zwiększać skalę zmian.

Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A. powiedział: „Współpracujmy, aby stworzyć świat bardziej zrównoważony i odporniejszy na różne wstrząsy. My odegramy w tym swoją rolę i podtrzymujemy nasze zobowiązanie do zerowego poziomu emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku.”

Nestlé przyspiesza działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu. Plany zmierzające do osiągnięcia tego celu, obejmują rekultywację pól uprawnych i terenów leśnych, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i reformulację produktów, aby były przyjaźniejsze dla środowiska i przyczyniały się do zbilansowanej diety. Nestlé ogłosi plan działania, włącznie z celami pośrednimi, zgodnymi ze ścieżką 1,5°C.