Sort by
Sort by

Publikacja raportu #zacznijodlekkiej 2023| Nestlé

Wyniki trzeciej edycji badania oceniającego kondycję fizyczną, wiedzę i nawyki żywieniowe polskiej młodzieży są już dostępne w formie raportu #zacznijodlekkiej. Projekt został zrealizowany przez Nestlé Polska wraz z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW oraz AWF w Warszawie. Celem badania była ocena wiedzy żywieniowej, sposobu żywienia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w programie sportowo-edukacyjnym Lekkoatletyka dla każdego!
LDK
Powrót do informacji prasowych

Badanie przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku, wśród 1012 dzieci w wieku 10–14 lat (562 dziewczynek i 450 chłopców) z całej Polski. Połowę próby stanowiły dzieci uczestniczące w programie Lekkoatletyka dla każdego! (Ldk!), drugą część - dzieci nieuczestniczące w żadnym tego typu programie edukacyjno-sportowym (grupa kontrolna). Trenerzy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki przeprowadzili testy sprawności fizycznej, dokonano także analizy wskaźników antropometrycznych i sprawdzono zwyczaje żywieniowe badanych.

Nestlé Polska jako partner programu propaguje zasady prawidłowego odżywiania wśród uczestników Ldk!, ponadto prowadzi działania edukacyjne skierowane do trenerów i rodziców.

Jednym z najważniejszych z naszej perspektywy wniosków z badania jest fakt, że dzieci trenujące w programie Lekkoatletyka dla każdego! są szczuplejsze od nietrenujących rówieśników. Młodzież ćwicząca ma niższą masę ciała oraz niższy wskaźnik BMI w porównaniu z nietrenującymi rówieśnikami. Co więcej, w grupie nietrenującej odsetek dzieci z nadmierną masą ciała w badaniu z 2023 r. jest ponad trzykrotnie wyższy niż wśród trenujących i wynosi 19%, podczas gdy w grupie trenujących w Ldk! jest to 6% - komentuje Katarzyna Żywczyk, Starszy Specjalista ds Żywienia w Nestlé Polska.

Wyniki antropometryczne, ocena wiedzy i nawyków żywieniowych (w tym źródła białka w diecie dzieci) oraz sprawności fizycznej dzieci z obydwu przebadanych grup są zbieżne z wnioskami z wcześniejszych edycji badań (raporty #zacznijodlekkiej z 2018 oraz 2020 roku) - regularna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, połączona z edukacją żywieniową, przynoszą wymierne efekty zdrowotne u młodych ludzi. Dzieci z programu Ldk! osiągają̨ lepsze wyniki dzięki ćwiczeniom i zbilansowanej diecie w niemal wszystkich analizowanych obszarach.

Ocena kondycji fizycznej przeprowadzona w ramach badania #zacznijodlekkiej, jednoznacznie potwierdza, że dzieci regularnie trenujące są sprawniejsze od nietrenujących rówieśników. Uzyskują również wyniki lepsze od średniej populacyjnej w obszarach takich jak siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, skoczność czy koordynacja ruchowa. Ich sprawność jest wyższa średnio o 12% niż ich nietrenujących rówieśników – powiedział Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Cały, bezpłatny raport dostępny jest na: https://www.nestle.pl/csv/dkcikr/ez/raport-zacznijodlekkiej-2023

Patronem Medialnym raportu jest Medonet.  

Publikacja kierowana jest w głównej mierze do rodziców, szkół i nauczycieli, a także jednostek naukowych i uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej.