Sort by
Sort by

Wyróżnienie dla Nestlé za wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

Nestle wyróżnone przez CDP_informacja prasowa_7.02.2020
Powrót do informacji prasowych

Działania Nestlé na rzecz poprawy klimatu zostały po raz kolejny zauważone i docenione. Firma znalazła się na liście „A List” przygotowywanej rzez CDP. CDP to organizacja non-profit prowadząca globalny system informacyjny dla inwestorów, firm, miast, państw i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko naturalne. Najnowsza lista opiera się na raportach klimatycznych za 2019 rok.

Coroczny proces oceny środowiskowej CDP jest powszechnie uznawany za złoty standard korporacyjnej przejrzystości środowiskowej. Publikowana lista wymienia przedsiębiorstwa wiodące w dziedzinie ochrony środowiska. Nestlé zostało wyróżnione za działania mające na celu redukcję emisji gazów, łagodzenie ryzyka związanego z klimatem oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Nestlé jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw osiągających wysokie wyniki spośród tysięcy, które zostały ocenione.

Magdi Batato, Wiceprezes i Dyrektor Operacyjny Nestlé, powiedział: "Cieszymy się, że w tym roku Nestlé ponownie znalazło się na "A List". Jest to wyraz uznania dla naszego przywództwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, które są jednym z największych zagrożeń, przed jakimi stoimy jako społeczeństwo, oraz dla zrównoważonego rozwoju naszej działalności. W ubiegłym roku ogłosiliśmy przyspieszenie w działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatu i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Będziemy nadal intensyfikować nasze wysiłki i wzywamy innych, aby wyruszyli w tę podróż razem z nami".

Zobowiązanie Nestlé o zerowej emisji netto do 2050 roku bazuje na dekadzie pracy i wysiłków firmy zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych w jej łańcuchu wartości. Plany osiągnięcia tego celu obejmują odtworzenie gruntów rolnych i lasów, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej oraz zmianę składu produktów, by zmniejszyć wpływ na środowisko.

W związku z tym, że firma kontynuuje intensyfikację działań na rzecz ochrony klimatu, ogłosiła, że zainwestuje do 2 mld CHF nie tylko w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań, ale również by doprowadzić do przejścia z pierwotnych tworzyw sztucznych na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, bezpieczne do kontaktu z żywnością.