Sort by
Sort by

„śMIECIArka z imPETem!” ruszyła w trasę

Smiaciarka z impetem ruszyła w trasę
Powrót do informacji prasowych

Nie jest to jednak klasyczna śmieciarka, a mobilna wystawa interaktywna pokazująca, że butelki PET to nie odpady, a wartościowe surowce, którym można dać drugie życie. Innowacyjne narzędzie edukacyjne będzie teraz podróżować po całej Polsce w ramach kampanii „Działaj z imPETem!”, prowadzonej przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań z inicjatywy m.in. Nestlé Waters Polska.

Dzięki dotychczasowym działaniom kampanii „Działaj z imPETem!” liczba butelek PET poddawanych recyklingowi w systemie Rekopolu wzrosła o blisko 30%, co według szacunków stanowi wzrost zbiórki i recyklingu  tego surowca w Polsce na poziomie 12-14%. Jednak ta liczba może – i powinna – ciągle rosnąć! W tym celu powstała właśnie mobilna strefa edukacyjna, która zachęca mieszkańców Polski do segregacji oraz przekonuje ich, że recykling rzeczywiście „się dzieje” – ale konieczne jest do tego odpowiednie postępowanie z odpadami, czyli także ich segregowanie.

We wnętrzu tej wyjątkowej śmieciarki zaaranżowano wystawę pokazującą drogę butelki PET – od momentu wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe, sprawdzające wiedzę na temat segregacji odpadów. Na wejściu zawieszono zgniatarkę, dzięki której każdy może zgnieść butelkę, wrzucić ją do żółtego kosza i obserwować, co dalej z taką butelką może się stać. „śMIECIArka” pojawi się w wybranych miejscach w Polsce, m.in. w Tychach, Łęczycy, Warszawie czy w Bielsku-Białej. Informacje na ten temat dostępne będą na www.dzialajzimpetem.pl oraz www.facebook.com/dzialajzimpetem.

Nestlé od lat podejmuje wiele inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia odpadów z tworzyw sztucznych.  Firma dąży do tego, aby 100% wykorzystywanych przez nią opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego użytku. Nestlé Waters podjęło zobowiązanie na poziomie globalnym, że do 2030 roku liczba pozyskiwanych zużytych butelek będzie równa liczbie butelek wyprodukowanych, a do 2025 roku 35% PET w butelkach będzie pochodziło z recyklingu. Przykładem działania na polskim rynku może być właśnie kampania „Działaj z imPETem!”, zainicjowana przez Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters wraz z trzema innymi wiodącymi producentami wody i napojów w butelkach PET, prowadzona przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań.

Dokumenty:

 

Załączniki: