Sort by
Sort by

Nestlé ogłasza wyniki finansowe za 2022 rok

Powrót do informacji prasowych

Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 8.4% do 94.4 mld CHF. Pozytywny wpływ przejęć netto wyniósł 1.1%. Kursy walut zmniejszyły sprzedaż o 0.9%.

Wzrost organiczny osiągnął poziom 8.3%. Ceny wzrosły o 8.2%, co odzwierciedla istotne koszty inflacji. Rzeczywisty wzrost wewnętrzny (RIG) utrzymał się na pozytywnym poziomie 0.1%. Wzrost organiczny objął większość obszarów geograficznych oraz kategorii produktowych.

Podstawowa marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (UTOP) wyniosła 17.1% i spadła o 30 punktów bazowych w ujęciu sprawozdawczym i o 40 punktów bazowych przy stałym kursie walut. Marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) pozostała na niezmiennym poziomie 14.0%.

Zysk podstawowy na akcję wzrósł o 9.4% przy stałym kursie walutowym i o 8.4% w oparciu o zaraportowane dane do 4.80 CHF. Zysk na jedną akcję zmniejszył się o 43.5% do 3.42 CHF, w oparciu o zaraportowane dane, w dużej mierze odzwierciedlając zysk ze zbycia akcji L’Oréal w 2021 roku.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 6.6 mld CHF, jako że kapitał obrotowy wzrósł okresowo ze względu na ograniczenia w łańcuch dostaw, z kolei nakłady kapitałowe utrzymywały się powyżej historycznych poziomów.

Zarząd proponuje podwyżkę dywidendy o 15 centymów do poziomu 2.95 CHF na akcję, co oznacza 28 lat ciągłego wzrostu. Łącznie, w 2022 r. akcjonariuszom zostało zwrócone 18.2 mld CHF na bazie dywidendy i wykupu akcji.

Prognoza na 2023 rok: spodziewamy się wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie od 6% do 8% oraz podstawowej marży zysku operacyjnego w przedziale od 17.0% do 17.5%. Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie wzrośnie do poziomu między 6% a 10%.

Cele na 2025 rok w pełni potwierdzone: spodziewamy się zrównoważonego, średnio jednocyfrowego wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym oraz zwrotu z podstawowej marży zysku operacyjnego na poziomie od 17.5% do 18.5% w perspektywie do 2025 roku. Oczekujemy rocznego wzrostu zysku podstawowego na akcję na poziomie od 6% do 10% przy stałym kursie walutowym.

Mark Schneider, CEO Nestlé, skomentował: „Ubiegły rok przyniósł rodzinom, społecznościom i firmom wiele wyzwań oraz trudnych decyzji. Inflacja wzrosła do bezprecedensowych poziomów, zwiększyła się presja związana z kosztami utrzymania, a skutki napiętej sytuacji geopolitycznej dały się odczuć na całym świecie.
W tych trudnych warunkach cały zespół Nestlé wykazał się niezawodnością. Odnotowaliśmy solidny wzrost organiczny i wysoki zysk podstawowy na akcję, a marże nadal pozostały prężne. Jednocześnie na wszystkich rynkach zapewniliśmy dostęp do produktów spożywczych i napojów w przystępnych cenach.
W 2022 roku zatwierdziliśmy również naszą długoletnią strategię żywieniową, której centrum stanowi myśl przewodnia Good for You, Good for the Planet. Podjęliśmy znaczące działania, aby w dalszym ciągu doskonalić nasze wiodące praktyki w obszarze odpowiedzialnego marketingu, a także zwiększyć transparentność informacji dotyczących wartości odżywczej w naszej globalnej ofercie. Jednocześnie poczyniliśmy postępy w zakresie wdrażania planu działań na rzecz klimatu. W 2023 roku spodziewamy się kolejnego okresu silnego wzrostu organicznego, koncentrując się jednocześnie na przywróceniu marży brutto oraz zwiększeniu inwestycji marketingowych i wolnych przepływów pieniężnych. Model tworzenia wartości Nestlé stawia nas w dobrej pozycji, aby osiągnąć cele na rok 2025 i generować stabilny, zrównoważony zwrot dla akcjonariuszy”.

Pełna informacja dostępna jest na stronie: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2022