Sort by
Sort by

Nestlé ogłasza wyniki finansowe za 2023 rok

Powrót do informacji prasowych

Wzrost organiczny osiągnął poziom 7.2%. Ceny wzrosły o 7.5%, a rzeczywisty wzrost wewnętrzny (RIG) zanotował spadek -0.3%. Wzrost zaobserwowany był w różnych kategoriach i obszarach geograficznych.

Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wyniosła 93 mld CHF, spadek o 1,5% w porównaniu do roku 2022 (94.4 mld CHF). Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 7.8%. Zbycie aktywów netto miało negatywny wpływ, o 0.9%.  

Bazowa marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (UTOP) wyniosła 17.3% i wzrosła o 20 punktów bazowych w ujęciu sprawozdawczym i o 40 punktów bazowych przy stałym kursie walut. Marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) wyniosła 15.6%, notując wzrost o 160 punktów bazowych.

Zysk bazowy na akcję wzrósł o 8.4% przy stałym kursie walutowym oraz o 0.1% w oparciu o zaraportowane dane do 4.80 CHF. Zysk na jedną akcję zwiększył się o 23.7% do 4.24 CHF w oparciu o zaraportowane dane, w dużej mierze odzwierciedlając zysk ze sprzedaży pozycji jednorazowych w zeszłym roku.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 10.4 mld CHF, co oznacza wzrost o 3.8 mld CHF, w następstwie znacznej redukcji kapitału obrotowego.

Zarząd proponuje podwyżkę dywidendy o 5 centymów do poziomu 3.00 CHF na akcję, co oznacza 29 kolejnych lat wzrostu dywidendy. W 2023 akcjonariuszom zwrócono 12.8 mld CHF poprzez połączenie dywidendy i wykupu akcji.  

Prognoza na 2024 rok: spodziewamy się wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie około 4% i umiarkowanego wzrostu bazowej marży zysku operacyjnego. Oczekuje się, że bazowy zysk na akcję wzrośnie w przedziale od 6% do 10% przy stałym kursie walutowym.

Cele na 2025 rok w pełni potwierdzone: spodziewamy się średnio jednocyfrowego wzrostu organicznego sprzedaży oraz zwrotu z podstawowej marży zysku operacyjnego w przedziale od 17.5% do 18.5% do 2025 roku. Oczekujemy wzrostu zysku bazowego na akcję na poziomie od 6% do 10% przy stałym kursie walutowym.

Mark Schneider, CEO Nestlé, skomentował: "Bezprecedensowa inflacja w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła presję wielu konsumentów i wpłynęła na popyt na żywność i napoje. W tym trudnym kontekście osiągnęliśmy silny wzrost organiczny i solidną poprawę marży dzięki zwiększonym inwestycjom marketingowym i innym inwestycjom w rozwój. Nasze wolne przepływy pieniężne powróciły do historycznych poziomów.

Patrząc na rok 2024, priorytetowo traktujemy wzrost oparty na wolumenie i zróżnicowanym asortymencie przy zwiększonym wsparciu dla marek, zwiększając wartość dla konsumentów poprzez innowacje i modernizacje, premiumizację, przystępność cenową i opcje z lepszym profilem żywieniowym. Będziemy kontynuować koncentrację kapitału na naszych dynamicznie rosnących flagowych markach, co pozwoli nam osiągać wzrost przy jednoczesnym zwiększeniu lojalności wobec marek.

Aby zwiększyć udział w rynku, naszymi głównymi priorytetami są zadowolenie konsumentów poprzez zróżnicowaną ofertę i skupienie się na doskonałej realizacji. Jesteśmy przekonani, że mamy odpowiednią strategię, portfolio i możliwości, aby zrealizować nasze cele na 2025 rok".

Pełną informację znaleźć można na stronie: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/full-year-results-2023