Sort by
Sort by

Nestlé przedstawia wyniki finansowe po dziewięciu miesiącach 2022

Powrót do informacji prasowych

- Wzrost organiczny wyniósł 8.5%. Wpływ zmian  cen wyniósł 7.5%, odzwierciedlając znaczącą inflację. Rzeczywisty wzrost wewnętrzny (RIG) utrzymał się na poziomie 1.0%. Wzrost organiczny dotyczył większości regionów geograficznych i kategorii.
- Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 9.2% do 69.1 mld CHF  (w analogicznym okresie 2021 roku: 63.3 mld CHF). Wpływ akwizycji netto zwiększył sprzedaż o 1.2%. Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 0.6%.
- Poczyniono dalsze postępy w zarządzaniu portfelem produktowym. W trzecim kwartale Nestlé zakończyło przejęcie firmy Puravida w Brazylii oraz The Better Health Company w Nowej Zelandii.
- Aktualizacja prognozy na 2022 rok: spodziewamy się wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie około 8%. Prognozowana bazowa marża zysku operacyjnego wynosi ok. 17.0%. Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną w tym roku.

Mark Schneider, Nestlé CEO, skomentował: "Uzyskaliśmy silny wzrost organiczny, kontynuując odpowiedzialne dostosowywanie cen, aby uwzględniały inflację. Trudne warunki ekonomiczne dotykają wielu ludzi, wpływając na ich siłę nabywczą. Dlatego staramy się utrzymać przystępne ceny i dostępność produktów, uwzględniając przy tym priorytety wszystkich naszych interesariuszy. Nasz realny wzrost wewnętrzny pozostał odporny pomimo wysokiej bazy porównawczej i ciągłych ograniczeń w łańcuchu dostaw, przy ograniczonej elastyczności popytu. Jednocześnie kontynuujemy inwestycje w badania i rozwój, marketing i inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, czego dowodem jest niedawne uruchomienie naszego Nescafé Plan 2030. Jesteśmy niezmiennie przekonani o sile naszych marek, umiejętnościach operacyjnych i dynamice naszych kategorii - to świetne warunki dla przyszłego wzrostu".

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nine-month-sales-2022