Sort by
Sort by

Nestlé przedstawia wyniki finansowe po trzech miesiącach 2022

  • Wzrost organiczny wyniósł 7.6%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym (RIG) 2.4% i wpływie zmian cen na poziomie 5.2%. Wzrost sprzedaży dotyczył  większości regionów geograficznych i kategorii, przy pozytywnym wpływie wyższych cen, utrzymującej się pozytywnej dynamice sprzedaży w rynku detalicznym i dalszym ożywieniu w kanale out-of-home. 
  • Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 5.4% do 22.2 mld CHF (w analogicznym okresie 2021 roku: 21.1 mld CHF). Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 0.8%. Negatywny wpływ akwizycji netto wyniósł 1.3%.
  • Zarządzanie portfelem produktowym zgodne z założeniami. W kwietniu Nestlé Health Science zakończyło przejęcie większościowych udziałów w Orgain (lider żywienia opartego na składnikach roślinnych). 
  • Prognoza na 2022 potwierdzona: spodziewamy się wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie 5% i bazowej marży zysku operacyjnego pomiędzy 17.0% a 17.5%. Oczekuje się, że zysk bazowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną. 

 
Mark Schneider, Nestlé CEO, skomentował:

„Pierwsze miesiące roku naznaczyła wojna w Ukrainie, wywołując ogromne ludzkie cierpienia. Niezmiennie naszym priorytetem jest wspieranie naszych kolegów i niesienie pomocy humanitarnej. Równocześnie solidaryzujemy się ze społecznością międzynarodową w wezwaniach do pokoju.

W tych wyjątkowych okolicznościach zapewniliśmy silny organiczny wzrost sprzedaży dzięki odpornemu rzeczywistemu wzrostowi wewnętrznemu. W odpowiedzialny sposób podnieśliśmy ceny i odnotowaliśmy zrównoważony popyt konsumencki. Inflacja kosztów nadal gwałtownie rośnie, co będzie wymagało dalszej reakcji w zakresie cen i działań łagodzących w ciągu roku. Zespół Nestlé z determinacją i elastycznością mierzy się z tymi przeciwnościami, by realizować naszą długoterminową strategię i cele zrównoważonego rozwoju. Potwierdzamy nasze założenia na ten rok”.

Pełna informacja jest dostępna pod linkiem: 
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/three-month-sales-2022