Sort by
Sort by

Nestlé przedstawia plan działań w zakresie zatrzymania wycinki lasów oraz ich odbudowy w łańcuchu dostaw kakao

Farmers
Powrót do informacji prasowych

Firma Nestlé ogłosiła plan działań w zakresie zatrzymania wycinki lasów oraz ich odbudowy w swoim łańcuchu dostaw kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Ghanie. Plan jest częścią zobowiązania firmy dotyczącego wspierania Inicjatywy „Kakao i Lasy”, nowego partnerstwa publiczno-prywatnego, łączącego rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany oraz przemysłu związanego z przetwórstwem kakao i produkcją czekolady.

Nestlé zobowiązuje się, że do 2020 roku wszystkie surowce wykorzystywane przez firmę będą pochodziły z upraw, które nie przyczyniają się do wycinki lasów. Firma wzmacnia standardy dotyczące transparentności oraz identyfikowalności surowców w swoim łańcuchu dostaw i już teraz podejmuje szereg działań uwzględniających certyfikację, mapowanie łańcucha dostaw oraz zdjęcia satelitarne. Plan Działań Nestlé “Kakao i Lasy”, a także upublicznienie informacji na temat dostawców kakao firmy w Ghanie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, przyczyni się do szybszego powstrzymania wycinki lasów.

Dla kakao uprawianego nielegalnie na obszarach chronionych nie ma miejsca w naszym łańcuchu dostaw. Pracujemy nad powstrzymaniem wycinki lasów i niszczenia innych naturalnych siedlisk w łańcuchach dostaw, z których pochodzą nasze surowce rolne, w tym kakao. Rozwiązanie kwestii wycinania lasów, związanej z produkcją kakao jest złożone i jest wspólną odpowiedzialnością. Cieszymy się z powstania Inicjatywy „Kakao i Lasy”, która skupia wszystkie zainteresowane strony, zdecydowane wnieść swój wkład w powstanie zrównoważonego sektora kakao, w którym ochrona środowiska jest zgodna z rozwojem społeczno-gospodarczym plantatorów kakao oraz krajów, które je przetwarzają – powiedział Alexander von Maillot, Dyrektor Biznesu Słodyczy w Nestlé S.A.

Plan Działań Nestlé “Kakao i Lasy” koncentruje się na trzech filarach: ochronie i odbudowie lasów, zrównoważonej produkcji kakao i zapewnieniu utrzymania rolnikom oraz budowaniu zaangażowania społecznego i poczucia wspólnoty. Określa on działania, które firma wdroży w ciągu najbliższych czterech lat, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami, w ramach inicjatyw dotyczących kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. Działania Nestlé mają na celu poprawę poziomu życia plantatorów kakao oraz podniesienie jakości surowców.

Główne aktywności w ramach Planu Działań Nestlé “Kakao i Lasy” obejmują:

  • Zakończenie mapowania wszystkich 87 000 gospodarstw rolnych, objętych planem Nestlé dotyczącym kakao oraz wzmocnienie systemów identyfikowalności ziarna kakaowego do 2019 r .;
  • Wdrożenie procesu wykluczenia rolników uprawiających kakao na obszarach chronionych z łańcucha dostaw Nestlé do 2020 r .;
  • Zadbanie o wzrost świadomości 38 000 rolników w kwestiach prawa leśnego w obu krajach, a także na temat znaczenia ochrony lasów do 2022 r .;
  • Dystrybucja i zasadzenie 2,8 miliona drzewek zapewniających cień do roku 2022;
  • Przeprowadzenie dwóch agroleśniczych programów pilotażowych, dotyczących inteligentnej integracji drzew w systemach rolniczych do 2022 r .;
  • Szkolenie 70 000 rolników na temat dobrych praktyk rolniczych, w tym stosowania zaawansowanych technologii i metod rolniczych w celu zwiększenia wydajności (produkcja większej ilości kakao na mniejszej powierzchni ziemi);
  • Zapobieganie wykluczeniu finansowemu wśród co najmniej 8 700 rolników poprzez wspieranie tworzenia wiejskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych do 2022 r.;
  • Dystrybucja 5000 ulepszonych pieców kuchennych w celu zmniejszenia zużycia drewna w gospodarstwach domowych i poprawy zdrowia społeczności lokalnych do 2021 r.


Jeszcze w tym roku Nestlé uszczegółowi Plan Działań “Kakao i Lasy” w odpowiedzi na zapowiedziane działania obu rządów, dotyczące ustanowienia mapy granic dla lasów, weryfikacji polityki i przepisów dotyczących użytkowania gruntów, a także upublicznienia danych na temat użytkowania lasów i gruntów.

Do modyfikacji działań posłużą również wnioski z pilotażowych programów. Firma zorganizuje także szereg konsultacji ze społecznościami związanymi z uprawami kakao w celu zapewnienia ich aktywnego udziału w realizacji tego planu.

 
Dokumenty:
 
Załączniki: