Sort by
Sort by

Nestlé zostało członkiem „Organizacji B2B”

Nestlé przystąpiło do „Dobrowolnej Organizacji ds. Wdrażania i Egzekwowania Zasad Dobrych Praktyk w Łańcuchu Dostaw Produktów Spożywczych”.

Zapisując się do Organizacji Nestlé zobowiązało się szanować 10 Zasad Dobrych Praktyk w relacjach obrotu gospodarczego w ramach całego łańcucha dostaw artykułów spożywczych. Poprzez uczestnictwo w tej organizacji, mamy nadzieję na wniesienie wkładu w budowanie większego zaufania do uczciwości praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. Jednocześnie wierzymy, że udział Nestlé w przedsięwzięciu zachęci do niego również inne firmy.

Organizacja B2B wymaga od Nestlé ustanowienia Procedury Wewnętrznego Rozstrzygania Sporów, która posłuży do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z naruszenia przez Nestlé Zasad Dobrych Praktyk.

Każda firma czy organizacja, będąca członkiem przedsięwzięcia, która uzna, że Nestlé nie przestrzega w swojej praktyce handlowej którejkolwiek z zasad może zgłosić ten fakt do Rzecznika Nestlé. W Polsce na stanowisko Rzecznika Nestlé został powołany Maciej Szafraniec.

Zapraszamy do lektury listu: wersja polska, wersja angielska