Sort by
Sort by

Nestlé wspiera Gender Balance i zatrudnienie kobiet na stanowiskach kierowniczych

Nestlé wspiera Gender Balance i zatrudnienie kobiet na stanowiskach kierowniczych
Powrót do informacji prasowych

Najnowsze dane dotyczące liczby kobiet piastujących wyższe, decyzyjne stanowiska pokazują, że sytuacja na polskim rynku pracy stopniowo się zmienia. Według badań PARP, wśród kobiet na wyższych stanowiskach najliczniejszą grupę stanową menadżerki, to aż 47% populacji. Natomiast w grupach pracowników wyższego szczebla kierowniczego i członków zarządu kobiet jest znaczniej mniej, bo tylko odpowiednio 13% i 21%1. Mimo że sytuacja kobiet na rynku pracy ulega poprawie w stosunku do lat minionych, wciąż ważne są działania zrównujące status płci.

Choć przyjęło się określać kobiety słabszą płcią, w rzeczywistości tak nie jest. Można śmiało założyć, że to kobiety stają się siłą napędową rozwoju i innowacji. Trend ostatnich lat wskazuje, iż wśród osób kończących studia aż 65% stanowią kobiety2, co więcej - ich liczba na kierunkach ścisłych, do tej pory stereotypowo zarezerwowanych dla mężczyzn, stale rośnie. Co trzecia działalność gospodarcza w naszym kraju jest zakładana właśnie przez kobietę, co sytuuje nas w europejskiej czołówce3. Jak podaje minister Jadwiga Emilewicz, aż 60% kobiet, które podejmują taką decyzję, robi to nie z przymusu, ale po to, by rozwijać swoją karierę i się samodzielnie realizować4.  

Nestlé wspiera rozwój kobiet w biznesie, zatrudniając obecnie 44% pań. Ważny jest też odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych – w strukturach Nestlé Polska to już 43%, a w samym Zarządzie – 32%.

W działaniach na rzecz równowagi firma nie powiedziała ostatniego słowa. Nestlé dokłada starań, by kobiety rozwijały swoje kariery, przebiły mityczny szklany sufit i zajmowały najważniejsze miejsca w firmie na równi z mężczyznami. Sukcesja na poszczególnych stanowiskach jest dokładnie planowana, brane są pod uwagę nie tylko kompetencje i umiejętności, ale również płeć, tak by zostały zachowane zasady równowagi. Wśród osób, które w Nestlé są przygotowywane do objęcia stanowisk menedżerskich w ramach wewnętrznych ścieżek rozwoju kariery kobiety stanowią w poszczególnych działach od 35 do 67%. Globalnie już kilka lat temu firma przyjęła zobowiązanie, aby zwiększyć odsetek kobiet na 200 najwyższych stanowiskach kierowniczych Grupy z około 20% do 30% do 2022 r5 .Jest to kolejny krok na drodze Nestlé do parytetu płci.

„Wierzymy, że kluczem do sukcesu firmy są jej pracownicy, dlatego tak istotne jest wspieranie różnorodności zatrudnienia, w tym również ze względu na płeć. Jako Nestlé, od wielu lat zwiększamy liczbę pań na stanowiskach kierowniczych, uwzględniając zasadę równowagi płci w rekrutacji, zmianach stanowisk i awansach. Obecnie w skali globalnej w naszych strukturach 37,6% stanowisk kierowniczych zajmują właśnie kobiety. Przejawia się to także na wyższych szczeblach. Uważamy, że różnorodność pomaga w innowacyjnym myśleniu, przyczyniającym się do rozwoju firmy oraz realizacji jej celów biznesowych. Do samej polityki różnorodności podchodzimy tak jak do prowadzenia biznesu, czyli wyznaczamy sobie cele i KPI, karierę i awanse szczegółowo planujemy, by na kolejnych stanowiskach zapewnić odpowiednią sukcesję, a przy tym utrzymywać standardy równowagi płci” – podkreśla Anna Durzyńska, Dyrektor HR w Nestlé Polska.

Zaangażowanie i chęć rozwoju zatrudnionych kobiet widoczna jest również poza strukturami firmy. Przedstawicielki Nestlé wystąpiły na międzynarodowej konferencji Perspektywy 2019 Women in Tech Summit, zorganizowanej w Warszawie 13 i 14 listopada.

Nestlé znajduje się w zestawieniu w Bloomberg Gender-Equality Index (GEI). Przedstawia ono firmy o transparentnej polityce, które w przejrzysty sposób raportują równość płci i promowanie kobiet.

***
[1] https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_03_Raport_Rynek-pracy_marzec-2019.pdf
[2] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/8/5/1/szkolnictwo_wyzsze_w_roku_akademickim_2017-2018_dane_wstepne.pdf
[3] https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/przedsiebiorczosc-kobiet-w-polsce-raport/mmegd6d
[4] https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1109221,emilewicz-ok-60-proc-kobiet-zakladajacych-dzialalnosc-gospodarcza-chce-sie-realizowac.html
[5] https://www.nestle.com/csv/global-initiatives/global-youth-initiative/gender-balance-women-empowerment