Sort by
Sort by

Zwycięska uczelnia

Z przyjemnością informujemy, że nagrodę główną dla uczelni w konkursie dla młodych żywieniowców organizowanym przez firmę Nestlé Polska S.A. w ramach projektu Nutrition, Health and Wellness otrzymuje:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nagrodę stanowi kwota w wysokości 15.000 PL przeznaczona na określony przez uczelnię i zaakceptowany przez Organizatora cel naukowy, zgodny z ideą rozwoju dziedzin Nutrition, Health and Wellness.

Studenci SGGW otrzymali łącznie najwięcej punktów za przesłane prace konkursowe (690 pkt.).

Bardzo serdecznie gratulujemy uczelni i studentom!