Sort by
Sort by

II edycja Konkursu Żywieniowego Nestlé NHW

Ogólnopolski konkurs żywieniowy Nestlé dla przyszłych dietetyków oraz osób zainteresowanych propagowaniem zdrowego odżywiania był realizowany w ramach strategii Nestlé Nutrition, Health & Wellness (NHW) popularyzującej prawidłowe żywienie, dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie. Konkurs skierowany był do studentów i absolwentów do 26. roku życia.

Celem projektu było wsparcie młodych żywieniowców oraz pasjonatów racjonalnego żywienia w pierwszych krokach ich kariery zawodowej. Zadaniem konkursowym było opracowanie planu odżywiania i modyfikacji stylu życia 4-osobowej rodziny Natalii Honoraty Witalnej – wirtualnej postaci, bohaterki I edycji projektu. Platformą komunikacyjną projektu był portal społecznościowy Facebook, za pośrednictwem którego można było obserwować bohaterów II edycji.

Celem konkursu było również wsparcie wydziałów kształcących w obszarach żywienia, zdrowia i technologii żywności w realizacji ich projektów dydaktycznych. Ten, którego studenci uzyskali łącznie najwięcej punktów z ocen prac konkursowych, otrzymał grant naukowy o wartości 15 tys. zł.

Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni:

  • praktyką w Centrum ds. Żywienia Nestlé Polska S.A.
  • studiami podyplomowymi z zakresu dietetyki lub zagadnień z nią związanych
  • udziałem w Międzynarodowej Konferencji Jubileuszowej „Żywienie człowieka – osiągnięcia i wyzwania” oraz szkoleniem z autoprezentacji przeprowadzonym przez agencję Synertime.

Wyniki konkursu są dostępne tutaj

Partnerami Projektu byli: Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych IAAS Polska.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na facebook.com/NestlePolskaNHW oraz YouTube.com.

***

Ogólnopolski projekt żywieniowy Nestlé jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów zdrowia i prawidłowego odżywiania. Inicjatywa ma na celu praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy, wsparcie rozwoju i kariery zawodowej przyszłych specjalistów ds. żywienia. Projekt realizowany jest od 2012 roku. W I edycji wzięli udział studenci kierunków związanych z żywieniem i zdrowiem człowieka z uczelni w całej Polsce. Ich zadaniem było opracowanie planu odżywiania dla obserwowanej za pośrednictwem Facebooka wirtualnej postaci – Natalii Honoraty Witalnej. Młodzi specjaliści przysłali łącznie ponad tysiąc stron zaleceń żywieniowych dla avatara projektu. Inicjatywie towarzyszyły spotkania ze specjalistami ds. żywienia z Nestlé Polska S.A. na polskich uczelniach.