Nasz slogan

Nasz slogan korporacyjny „Good Food, Good Life” został przetłumaczony na język polski jako „Jedz smacznie, żyj zdrowo”. Wszystko po to, aby pokazać, że wchodząc  w nową dekadę swojej działalności w Polsce, staramy się być jak najbliżej polskich Konsumentów. „Jedz smacznie, żyj zdrowo” to zobowiązanie do dostarczania naszym Konsumentom najlepszych (pod względem zarówno smaku, jak i wartości odżywczej) produktów, które przyczynią się do poprawy ich jakości życia. Wobec złożonej deklaracji zasadniczym celem naszej firmy na najbliższe lata jest dalsze doskonalenie oferty naszych produktów zgodnie z profilem żywieniowym Nestlé oraz zmieniającymi się potrzebami Konsumentów, a także rozwój naszych produktów.
Nasz slogan korporacyjny „Good Food, Good Life”

 

Nie ustajemy również w staraniach na rzecz dalszego umacniania zaufania konsumentów do naszych produktów. Jako największy producent żywności w kraju jesteśmy świadomi naszego wpływu na decyzje żywieniowe polskich rodzin. Dlatego naszą misją jest nie tylko dostarczanie im produktów najwyższej jakości, ale również bycie ich wiarygodnym partnerem w żywieniu poprzez dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości na temat prawidłowo zbilansowanej diety. Simon Smith, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.