Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nasz slogan

Nasz slogan korporacyjny „Good Food, Good Life” został przetłumaczony na język polski jako „Jedz smacznie, żyj zdrowo”. Wszystko po to, aby pokazać, że wchodząc  w nową dekadę swojej działalności w Polsce, staramy się być jak najbliżej polskich Konsumentów. „Jedz smacznie, żyj zdrowo” to zobowiązanie do dostarczania naszym Konsumentom najlepszych (pod względem zarówno smaku, jak i wartości odżywczej) produktów, które przyczynią się do poprawy ich jakości życia. Wobec złożonej deklaracji zasadniczym celem naszej firmy na najbliższe lata jest dalsze doskonalenie oferty naszych produktów zgodnie z profilem żywieniowym Nestlé oraz zmieniającymi się potrzebami Konsumentów, a także rozwój naszych produktów.
Nasz slogan korporacyjny „Good Food, Good Life”

 

Nie ustajemy również w staraniach na rzecz dalszego umacniania zaufania konsumentów do naszych produktów. Jako największy producent żywności w kraju jesteśmy świadomi naszego wpływu na decyzje żywieniowe polskich rodzin. Dlatego naszą misją jest nie tylko dostarczanie im produktów najwyższej jakości, ale również bycie ich wiarygodnym partnerem w żywieniu poprzez dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości na temat prawidłowo zbilansowanej diety. Simon Smith, Prezes Zarządu Nestlé Polska S.A.