Sort by
Sort by

Odpowiedzialna Komunikacja

baa.jpgJako producent wysokiej jakości żywności i napojów chcemy rzetelnie i jasno prezentować ich wartości odżywcze. Pragniemy też edukować naszych konsumentów, by wiedzieli, w jaki sposób korzystać z zamieszczanych na opakowaniach informacji o produktach. Dlatego stawiamy na wiarygodną komunikację żywieniową, a także dialog i współpracę z naszymi Klientami oraz Konsumentami. Wierzymy, że wspiera ona ich prawo nie tylko do otrzymywania informacji, ale i dokonywania świadomych wyborów.

Kluczowym elementem naszej komunikacji z Konsumentami prowadzonej z wykorzystaniem wszystkich kanałów komunikacji, jest przejrzyste i rzetelne informowanie o wartościach odżywczych i walorach zdrowotnych produktów i marek. Uważamy, że komunikacja z konsumentami powinna mieć zawsze dwukierunkowy charakter. Dlatego na opakowaniach naszych produktów znajduje się KOMPAS ŻYWIENIOWY NESTLÉ, który nie tylko informuje nabywców o wartościach odżywczych danego produktu, ale zachęca ich także do kontaktu z Serwisem Konsumenta.

By dać wyraz naszej odpowiedzialności, wdrożyliśmy w Nestée cały zestaw polityk, standardów i wytycznych dotyczących komunikacji ze wszystkimi grupami konsumentów. Jej fundamentalne zasady zostały spisane w dokumencie Zasady Nestlé w Komunikacji z Konsumentami stanowiącym punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych regulacji wewnętrznych. Zawarliśmy w nim: ogólne zasady odpowiedzialnej komunikacji ze wszystkimi grupami konsumentów, zasady dotyczące marketingu skierowanego do dzieci poniżej 12.roku życia, zasady dotyczące promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej. Uzupełnieniem tego dokumentu, obowiązującego wszystkich pracowników Nestlé we wszystkich spółkach działającym na naszym rynku, są bardziej szczegółowe uregulowania zawarte w kolejnych dokumentach.