Światowa inicjatywa dla młodych: Nestlé needs YOUth

W Nestlé wierzymy, że społeczności nie mogą rozwijać się, jeśli nie oferują przyszłości dla młodszych pokoleń. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że 2 na 5 młodych osób nie ma pracy albo ma taką, która nie pozwala im wyjść poza strefę ubóstwa. Jako globalna firma, jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc im w rozwinięciu umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenie, tak aby mogli znaleźć pracę lub założyć własny biznes. Chcemy pomóc następnemu pokoleniu, tak aby stali się najlepsi w swoim miejscu pracy, jako przedsiębiorcy oraz aby to oni ustalali reguły gry.

Pomoże to budować prężnie rozwijające się społeczności i wspierać cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Właśnie dlatego rozwijamy naszą inicjatywę Nestlé needs YOUth, aby objąć cały łańcuch wartości: od pozyskiwania surowców aż po produkcję i dystrybucję naszych produktów.


Nasze działania

Przez ostatnią dekadę, dzięki działaniom realizowanym globalne, lokalnie oraz za pośrednictwem naszych marek, pomogliśmy przygotować setki tysięcy młodych do pracy. Przeszkoliliśmy i wsparliśmy ponad 4 miliony rolników na całym świecie. A 2 milionom kobiet daliśmy szanse rozwinąć umiejętności biznesowe. 

Naszym celem do 2030 roku jest pomóc 10 milionom młodych z całego świata w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych. Aby to osiągnąć, skupimy się na trzech głównych obszarach.

Zatrudnienie i szanse zatrudnienia



Jesteśmy zdeterminowani, aby pomóc młodym rozwijać ich umiejętności, tak aby mogli znaleźć pracę. Czynimy to poprzez nasze działania: „Get Hired”, „Get Skilled” (szkolnictwo zawodowe), „Get Support” i „Get more opportunities”. Przeczytaj o naszych zobowiązaniach i znajdź więcej informacji w zakładce “Kariera”. 


Przedsiębiorczość w rolnictwie



Pomagamy następnym pokoleniom rolników, wspierając ich w zwiększaniu zysków z upraw i stawaniu się liderami w swoim sektorze. 


Przedsiębiorczość



Wpływamy na przedsiębiorczość poprzez identyfikowanie i wspieranie talentu biznesowego wśród młodych ludzi. To oni pomogą nam dotrzeć do nowych rynków i konsumentów. Są innowatorami, którzy znajdą rozwiązania dla przyszłych wyzwań biznesowych. Przeczytaj historię firmy Comfort Dorkutso "Moja własna firma".