Sort by
Sort by

Do 2025 roku Nestlé i Sojusz dla Młodych stworzą 300 000 nowych szans zatrudnienia dla osób wchodzących na rynek pracy

Do 2025 roku Nestlé i Sojusz dla Młodych stworzą 300 000 nowych szans zatrudnienia dla osób wchodzących na rynek pracy
Powrót do informacji prasowych

Pandemia ma wpływ na całe społeczeństwa, także na ludzi młodych. Świadczą o tym ostatnie statystyki: bezrobocie w tej grupie ponownie rośnie. W Europie już ponad 3 miliony osób poniżej 25. roku życia boryka się z brakiem pracy . Podobnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie prawie co trzecia młoda osoba jest bezrobotna . Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest wsparcie w pierwszych krokach na rynku pracy. 


Nestlé i Sojusz dla Młodych (Alliance for YOUth) ogłosiły dziś, że do 2025 r. stworzą 300 000 szans zatrudnienia i rozwoju zawodowego dla młodych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej*. W trudnej sytuacji na rynku pracy, Nestlé i 300 partnerów firmy nie zmniejsza wysiłków, by zapewnić miejsca pierwszej pracy, staże i praktyki zawodowe. Sojusz dla Młodych pomoże także w zdobyciu odpowiednich umiejętności cyfrowych i wiedzy z zakresu ochrony środowiska, niezbędnych na rynku pracy przyszłości.  

Utworzony przez Nestlé w 2014 r. Sojusz na dla Młodych zrzesza firmy, które chcą wspierać osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową.

Nestlé needs YOUth infographic.png

 

Marco Settembri, CEO Nestlé w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej komentuje: „Wspieranie młodych to najważniejsza inwestycja z perspektywy społeczeństwa. Od utworzenia w 2014 roku, w ramach Sojuszu dla Młodych zaoferowaliśmy już ponad 450 000 szans zatrudnienia i szkoleń. Jestem dumny, że wspólnie kontynuujemy tę podróż". 

Przemawiając podczas wirtualnego spotkania Sojuszu dla Młodych Nicolas Schmit, Europejski Komisarz ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych zaznaczył: „Jako członkowie komisji jesteśmy zdeterminowani, by pomóc młodym wyjść z pandemii silniejszymi oraz by zapewnić im wachlarz umiejętności niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy.  W przedstawionym w lipcu „Pakiecie na rzecz zatrudnienia młodzieży” zdefiniowaliśmy nasze działania wspierające młodych w poszukiwaniu pracy, dostępie do szkoleń i praktyk, rozwijaniu umiejętności zawodowych oraz określiliśmy kroki wypełniające luki w ofertach zatrudnienia. Sojusz dla Młodych jest modelem współpracy z biznesem, z którego inni mogą czerpać inspirację, wychodzi bowiem poza tradycyjne ambicje zaoferowania pracy. Pragnę podziękować sojuszowi i wszystkim jego partnerom za ich wysiłki i zaangażowanie we wspieranie młodych ludzi". 

W Nestlé cele Sojuszu dla Młodych realizowane są w ramach Nestlé Needs YOUth – inicjatywy skierowanej do osób wchodzących na rynek pracy. Jego działania obejmują:

- Stworzenie 20 000 szans zatrudnienia oraz zapewnienie 20 000 miejsc na praktykach zawodowych i stażach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej do 2025 r. Od momentu uruchomienia Nestlé Needs YOUth w 2013 roku, firma zapewniła już ponad 26 000 praktyk i staży. W czasie lockdownu, Nestlé organizowało szkolenia cyfrowe dla swoich praktykantów, aby umożliwić im ukończenie wymaganego programu. Nestlé podejmuje również inicjatywy umożliwiające osobom wchodzącym na rynek pracy zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wirtualne staże. 

- Umiejętności cyfrowe. Nestlé w dalszym ciągu rozwija eBusiness Academy dla młodych. Zapisani do programu stażyści zdobywają zaawansowane umiejętności cyfrowe (wyszukiwanie, analiza danych, e-commerce). Szczególna uwaga zostanie poświęcona także nabywaniu umiejętności cyfrowych przez młodych zatrudnionych w fabrykach. W 2019 r. Nestlé nawiązało partnerstwo z Microsoftem, aby umożliwić praktykantom w zakładach produkcyjnych uzyskanie certyfikatu umiejętności informatycznych.

- Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze rolnictwa. Nestlé współpracuje z młodymi rolnikami w celu wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych. Nestlé chce wzmocnić swoje programy dla rolników, aby przyspieszyć przejście na łańcuch dostaw żywności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Pomoże to firmie w osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

Działania online dla osób poszukujących pracy. Nestlé będzie nadal organizować i brać udział w targach pracy i warsztatach online, które wspierają osoby młode w zdalnym poszukiwaniu zatrudnienia.

Wspieranie przedsiębiorczości. Nestlé i Sojusz dla Młodych łączą siły z Junior Achievement Europe, aby pomóc Europejczykom zdobyć umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich trzech lat ponad 550 uczniów szkół średnich zdobyło wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i zyskało międzynarodowe kwalifikacje.

Zmiany klimatyczne i transformacja cyfrowa to jedne z wielu wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo. Poprzez swoje działania Nestlé chce wyposażyć młode pokolenie w odpowiednie umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła tym wyzwaniom. Nestlé i Sojusz dla Młodych będą regularnie informować o swoich zobowiązaniach i działaniach.

*Zobowiązanie do stworzenia 300 000 szans zatrudnienia do 2025 roku zostało podjęte przez 15 europejskich członków Sojuszu dla Młodych, wśród których oprócz Nestlé są następujące firmy: Adecco Group, BT, Cargill, CEMEX, ENGIE, EY, Facebook, Firmenich, Microsoft, Nielsen, Publicis Groupe, Salesforce, Solvay, White & Case.  

Więcej informacji:
-    Światowa inicjatywa dla młodych: Nestlé Needs YOUth
-    Nestlé wspiera wznowiony „Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego”
 

Fot.  1