Sort by
Sort by

Informacje dla akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ze zm., niniejszym informujemy, że w tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od spółki Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wymagane przez prawo lub jej statut.


In carrying out the obligation under Article 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, as amended, we hereby inform you that the announcements from Nestlé Polska S.A. with its registered office in Warsaw which are required by law or its statute will be published here.

 

Informacje rejestrowe / Registration Information

Néstle Polska Spółka Akcyjna

Ul. Domaniewska 32

02-672 Warszawa / Warsaw

NIP / Tax Identification number: 527-020-39-68

REGON / Statistical number: 010006420

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS / National Court Register KRS no.: 0000025166

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie / the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / XIII Commercial Division of the National Court Register

Kapitał zakładowy spółki wynosi 42.459.600,00 zł, kapitał wpłacony w całości / The share capital of the company amounts to PLN 42,459,600.00

 

Pliki do pobrania:

CFHR.pdf289.15 KB
SPN.pdf280.56 KB