Sort by
Sort by

Nestlé Polska S.A. wyróżnione złotym listkiem CSR „Polityki”!

Nestlé Polska S.A. znalazło się w prestiżowym gronie przedsiębiorstw wyróżnionych złotym listkiem CSR Listy 500 „Polityki”. Firmę nagrodzono za odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu oraz spełnianie najwyższych standardów CSR w odniesieniu do normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. 

Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny powoli przestaje być kwestią wyboru, stając się standardem wśród społeczeństw na całym świecie. W naszym podejściu do CSR opieramy się na idei Tworzenia Wspólnej Wartości, w ramach której realizujemy w Polsce strategię w 5 zasadniczych obszarach działalności: Ludzie, Produkty, Komunikacja, Środowisko naturalne oraz Zaangażowanie społeczne. Konkretne cele, które przed sobą postawiliśmy, zostały opisane w Raporcie Tworzenia Wspólnej Wartości, wydanym w 2012 roku. Cieszymy się, że dzięki naszemu zaangażowaniu znaleźliśmy się w gronie 15 firm w Polsce, których działalność jest zgodna z wymaganiami ISO 26000 na zaawansowanym poziomie. Jednocześnie trzymamy kciuki za pozostałe firmy z rankingu, które rozpoczęły i stopniowo doskonalą wybrane rozwiązania z obszaru CSR. Ważne jest, by krzewić ducha odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i zarażać nim podmioty jeszcze niezdecydowane! – mówi Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej Nestlé Polska S.A. 

Laureatów złotego listka CSR wyróżniono na podstawie ankiet przeprowadzonych przez PwC w polskich przedsiębiorstwach. Kwestionariusz zaprojektowano z uwzględnieniem najważniejszych wytycznych normy ISO 26000. Norma ta, opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, jest przewodnikiem dla firm w zakresie stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Ankieta obejmowała zagadnienia z siedmiu najważniejszych dla CSR obszarów: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klientów, uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego.