Sort by
Sort by

Nestlé w Rzeszowie gasi światło i włącza się do apelu o zmiany!

Zgaś światło. Włącz się do zmian! – to hasło tegorocznej, 6. już edycji Godziny dla Ziemi w Polsce, organizowanej przez światową organizację WWF. W inicjatywie – jak co roku – bierze udział Nestlé Polska S.A. Oddział w Rzeszowie. 23 marca, na 60 minut – od 20.30 do 21.30 – w rzeszowskiej fabryce wyłączone zostanie wybrane oświetlenie zewnętrzne, tj. 156 lamp o łącznej mocy 35 kW. Działania będą przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa. 

Uczestnicząc w inicjatywie, Nestlé dołącza do setek milionów ludzi na całym świecie, dla których ważne jest świadome korzystanie z zasobów środowiska naturalnego i minimalizowanie własnego wpływu na ich ograniczanie.

Podejście Nestlé do zasobów naturalnych określa Polityka Nestlé w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju Środowiska. Zgodnie z nią firma podejmuje działania, mające na celu poprawę efektywności energetycznej produkcji oraz systematycznie zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. Ponadto stale redukuje pobór wody na potrzeby produkcji. W latach 2008-2011 inwestycje Nestlé w działania prośrodowiskowe wyniosły 45 mln zł. Firma odnotowała w tym czasie 17% spadek zużycia wody oraz 12% spadek zużycia energii na tonę produktu. W planach Nestlé do końca 2013 roku jest dalsza redukcja łącznego poboru wody (o minimum 3% w m3/t produktu) i zużycia energii (o minimum 3% w GJ/t produktu).