Sort by
Sort by

Pierwszy warsztat Tworzenia Wspólnej Wartości z dostawcami surowców i opakowań Nestlé Polska

Realizowanie biznesu w sposób odpowiedzialny przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy. W ramach realizowanej przez Nestlé w Polsce strategii Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV), zaprosiliśmy kilku z naszych strategicznych  dostawców (dostarczających surowce i opakowania do fabryki w Kaliszu- Paula, Ovopol, Alupol)  na spotkanie, podczas którego omawialiśmy projekty, które moglibyśmy wspólne realizować w obszarze odpowiedzialnego biznesu.

Należy podkreślić, że wszyscy zaproszeni dostawcy prezentowali bardzo wysoki poziom realizowanych w ich firmach projektów CSR-owych.

Jedni dostawcy edukują rolników w zakresie ochrony środowiska, bioróżnorodności i eliminacji pestycydów, mierzą np. wpływ upraw owoców i warzyw na otoczenie, jeszcze inni stawiają sobie za cel całkowity odzysk wody przy procesie produkcji  surowca, czy aktywne wspieranie lokalnej społeczności.

Dostawca opakowań  pracuje  np. nad opakowaniami biodegradowalnymi, redukcją  wagi i tym samym redukcją  opłat  ( podatku recyclingowego ).
Wszyscy zaproszeni dostawcy, podobnie jak nasza firma zmniejszają ilość wody w procesie produkcyjnym. 

Razem z dostawcami i pracownikami zarówno ze strony Działu Zakupów, jak i Działu Komunikacji zastanawialiśmy się nad wspólnymi działaniami w zakresie Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV).


Mamy to szczęście, że Nestlé współpracuje z dostawcami, którzy mają bardzo dużą wiedzę w tym zakresie i są już bardzo zaawansowani  w działaniach CSV/CSR. 
Podczas warsztatu wypracowaliśmy wstępne koncepcje biznesowych projektów w obszarze Tworzenia Wspólnej Wartości, które zaplanujemy i będziemy realizować w 2013 roku.