Sort by
Sort by

Zrównoważone rolnictwo

Zrównoważone rolnictwo logo

Chcemy, aby współpraca z Nestlé przyczyniała się do rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie wspierała odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów. Od 2012 roku badamy zrównoważenie procesu produkcji u rolników współpracujących z Nestlé.

Metodologia badania opiera się na zbadaniu aktywności gospodarstwa w obszarach ekologicznym, ekonomicznym i socjalnym. I jest rozpoznawalna przez ośrodki uniwersyteckie w Polsce i zagranicą.

W 2015 roku przeprowadziliśmy badanie pięciu sadów dostarczających jabłka do naszego zakładu w Rzeszowie. Współpraca z sadownikami pozwoliła na przygotowanie planów optymalizacji nawożenia i redukcji stosowanych środków ochrony.

Zarekomendowaliśmy również wdrożenie ewidencji wody używanej do oprysków oraz poprawę w zarządzaniu energią, m.in. poprzez wymianę żarówek halogenowych na LED, inwestycje w panele słoneczne czy opryski i nawożenie z wyższym PTO (wyższe obroty wałka przekaźnika mocy).

Co roku kontrolujemy wszystkie współpracujące z nami gospodarstwa pod kątem zarządzania środkami ochrony roślin. Ponadto w latach 2014–2016 corocznie organizowaliśmy dla wszystkich gospodarstw szkolenia dotyczące optymalizacji stosowania środków ochrony i nawożenia upraw warzyw i owoców przy udziale Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracowników Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.