Sort by
Sort by

Od ochrony do odnowy lasów. Nestlé wdraża nową strategię i zwiększa wykorzystanie monitoringu satelitarnego

Nestlé ogłosiło, że w ramach swoich wysiłków zmierzających do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., wykroczy poza ochronę lasów – na rzecz ich odbudowy i pozytywnego wpływu na ich dalszy rozwój. Dzięki nowemu podejściu, firma będzie dalej wspierać zrównoważone źródła utrzymania i poszanowanie praw człowieka.
Od ochrony do odnowy lasów. Nestlé wdraża nową strategię i zwiększa wykorzystanie monitoringu satelitarnego
Powrót do informacji prasowych

Działania będą realizowane w oparciu o doświadczenia Nestlé z ostatnich dziesięciu lat, podczas których firma podejmowała kroki mające na celu powstrzymanie wylesiania przy kluczowych surowcach obarczonych takim ryzykiem. W rzeczywistości 90% tych kluczowych składników – olej palmowy, cukier, soja, mięso, a także masa celulozowa i papier – zostało uznanych za wolne od wylesiania w grudniu 2020 roku. Wynik ten mógł zostać osiągnięty dzięki wykorzystaniu wielu narzędzi: mapowania łańcucha dostaw, certyfikacji, weryfikacji na miejscu oraz usług monitoringu satelitarnego Starling czy Global Forest Watch. Ponadto firma współpracowała w terenie z rolnikami, lokalnymi społecznościami i dostawcami.

„Aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na żywność w 2050 roku, produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o połowę w stosunku do poziomu z roku 2013” – mówi Magdi Batato, Wiceprezes i Dyrektor ds. Operacyjnych w Nestlé. „Nigdy wcześniej ochrona ekosystemów i odnowa lasów dla przyszłych pokoleń nie były tak ważne, jak podczas stawiania czoła temu wyzwaniu”. Dodaje ponadto, że realizowana strategia na rzecz lasów jest kluczowa dla regeneracji systemów wodnych, poprawy kondycji gleby oraz składowania dwutlenku węgla.

Realizując strategię pozytywnego oddziaływania na lasy, Nestlé przyspieszy również prace nad całkowitym wyeliminowaniem wylesiania w swoich łańcuchach dostaw oleju palmowego, cukru, soi, mięsa, a także celulozy i papieru do 2022 roku. Do roku 2025 w planach jest również osiągnięcie tego samego dla łańcucha dostaw kawy i kakao.

„Zastosowanie obrazowania satelitarnego jest dla nas pomocne w czasie realizacji naszej misji, której celem jest powstrzymanie wycinki lasów” – mówi Laurent Freixe, Wiceprezes Nestlé na Region Ameryki Północnej i Południowej. „Rozszerzamy obecnie zastosowanie tej technologii, aby dodatkowo monitorować pochodzenie kawy i kakao – dwóch istotnych składników niezbędnych do produkcji naszych popularnych produktów”. Korzystając z usług satelitarnych, Nestlé przeprowadzi ocenę ryzyka w regionach, z których pochodzą określone składniki, rozpoczynając od obu Ameryk, a następnie rozszerzając działania na cały świat. Pomoże to firmie podjąć szybkie działania w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców.

„Przyszłość lasów zależy od harmonii pomiędzy produkcją rolną i regeneracją terenów leśnych” – dodaje Laurent Freixe. „Dzięki zmianie tego, w jaki sposób uprawiamy rośliny, pozyskujemy surowce i spożywamy produkty, możemy mieć pewność, że nie zabraknie żywności dla przyszłych pokoleń. Osiągamy to dzięki wysiłkom związanym z ochroną drzewostanów, stabilizowaniu klimatu i poprawie poziomu życia rolników i lokalnych społeczności”.

W ramach swojego łańcucha dostaw oleju palmowego Nestlé ukończyło projekt pilotażowy redukcji śladu leśnego (Forest Footprint) w prowincji Aceh w Sumatrze Północnej, w Indonezji. Głównym celem wspomnianego pilotażu była chęć lepszego zrozumienia przyszłych zagrożeń dla lasów i torfowisk, jak również praw ludności rdzennej i społeczności lokalnych. Dzięki zrozumieniu tych czynników i wyzwań firma jest lepiej przygotowana do wdrażania skutecznych i przyszłościowych strategii.

Nestlé będzie promować wśród swoich dostawców działania na rzecz lasów, by tworzyć zrównoważone krajobrazy i zapewniać źródła utrzymania nienaruszające równowagi ekologicznej. Firma nagrodzi dostawców za ich wysiłki na rzecz środowiska poprzez zakup większych ilości surowców, zawieranie dłuższych kontraktów, współinwestowanie w programy promujące ochronę i regenerację lasów, a także przez wypłacanie premii.

„Strategia na rzecz lasów będzie osiągalna tylko jeśli nawiążemy ścisłą współpracę z rolnikami i lokalnymi społecznościami, partnerami sektora przemysłowego oraz rządami poszczególnych krajów, w ten sposób tworząc rozwiązania dopasowane do poziomu lokalnego, regionalnego i globalnego” – mówi Magdi Batato. „Korzyści są liczne: prężniej rozwijające się społeczności i źródła ich utrzymania, bardziej zrównoważone systemy produkcji żywności, a także zdrowsza planeta”.