Sort by
Sort by

Nestlé Mentorem Twojej Kariery

Jesteśmy największą firmą spożywczą na świecie a teraz chcemy być też… Mentorem Twojej Kariery.

Nasze koleżanki i koledzy z działu rekrutacji pomogą Ci łatwiej wkroczyć na rynek pracy.

Informacje o możliwościach rozwoju w Nestlé studenci mogą uzyskać każdego roku podczas wybranych wydarzeń targowych z udziałem firmy, organizowanych w największych ośrodkach akademickich w Polsce.

Ponad 27% badanych studentów w Polsce znajduje interesujące ich oferty staży i zatrudnienia właśnie na targach pracy[*]. Co roku wiosną i jesienią jesteśmy obecni podczas kilkunastu imprez targowych w największych ośrodkach akademickich na terenie kraju. Jesteśmy też partnerem głównym studenckiej organizacji AIESEC. W trakcie Dni Karier, w ramach Akademii Umiejętności, prowadzimy warsztaty poświęcone ciekawym przypadkom biznesowym.

Jesteśmy obecni na wydarzeniach targowych w największych ośrodkach akademickich na terenie kraju m.in. w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i oczywiście w Warszawie. Do tego zależy nam na obecności w lokalizacjach położonych najbliżej naszych zakładów produkcyjnych. Przy wyborze targów pracy kierujemy się również statystykami z poprzednich lat. Zazwyczaj obecni jesteśmy tam, skąd corocznie pozyskujemy największą liczbę uczestników naszego programu „Letnia Praktyka z Nestlé”. Serdecznie zapraszamy na spotkanie i rozmowę! – mówi Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i Partner Biznesowy Nestlé Polska S.A.

Podczas każdego wydarzenia Specjaliści z naszego działu Rekrutacji udzielają zainteresowanym informacji o przebiegu procesu rekrutacyjnego, a także dzielą się praktycznymi poradami na temat przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Przewagą bezpośrednich spotkań z pracodawcą nad kontaktem on-line jest możliwość indywidualnej rozmowy z pracownikami działu personalnego. Studenci mogą zadawać pytania, na które nie znajdą odpowiedzi w Internecie, m.in. o to jakie kompetencje są brane pod uwagę w rekrutacji do konkretnego działu, jaka panuje atmosfera w firmie czy też jakie szanse na rozwój mają jej pracownicy. Jest to też okazja, by poznać pracowników Nestlé, którzy jeszcze kilka lat temu rozpoczynali budowanie swojej ścieżki kariery w naszej firmie od uczestnictwa w praktykach bądź stażach. Możliwość uzyskania informacji „z pierwszej ręki” i podzielenia się swoim planami z osobami bardziej doświadczonymi z pewnością przemawia na korzyść tradycyjnego, bezpośredniego kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a przyszłymi pracownikami firmy – dodaje Mariola Raudo.

[*] Deloitte, Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, kwiecień 2013.