Sort by
Sort by

Nałęczowianka dba o czystą wodę dla regionu

Nałęczowianka od lat związana jest ze społecznością lokalną – nie tylko jako pracodawca, ale również jako firma stale inwestująca w jakość i bezpieczeństwo wody na terenie całego regionu. Troska o ten fundamentalny surowiec jest motorem napędowym marki, co widoczne jest w takich przedsięwzięciach jak m.in. rekompensacja poboru wody poprzez udoskonalanie okolicznej infrastruktury. O istotności tego typu projektów przypomina coroczny Światowy Dzień Wody.
Nałęczowianka_Światowy_Dzień_Wody
Powrót do informacji prasowych

Działalność zakładu Nestle Waters w Nałęczowie, w którym produkowana jest Nałęczowianka, szeroko wykracza poza obszar samej rozlewni. Firma angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, dbałość o środowisko naturalne oraz rozbudowę lokalnej infrastruktury. Czołową inicjatywą firmy jest praca nad „Water Regeneration”, czyli rekompensacją poboru wody. Przyczynia się ona do poprawy jakości oraz czystości wód podziemnych i powierzchniowych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują jakościową wodę pitną. To właśnie dostarczenie ludziom czystego surowca jest jednym z głównych postulatów stojących za Światowym Dniem Wody i przejawia się we wszystkich zrównoważonych działaniach fabryki.

Czysta woda w całym regionie

Projekty firmy związane z rekompensacją poboru i uzdatnianiem wody prowadzone są w Nałęczowie i okolicach. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju, Nałęczowianka zobowiązała się globalnie, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. W 2021 r. zakończyły się prace związane z budową kanalizacji dla wsi Cynków. Inwestycja poprawiła komfort życia około 200 mieszkańcom, jednocześnie umożliwiając lepszy przepływ ścieków i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia okolicznej rzeki Bochotniczanki. Kolejnym projektem z zakresu Water Regeneration była renowacja wodociągów w Wąwolnicy. Dotychczas zamontowane rury z azbestu kruszyły się, przez co do strumienia dostawały się szkodliwe drobinki. Przez ostatnie lata prowadzone były również badania czystości rzeki Bystra, stanowiącej główny zasób wód powierzchniowych dla Nałęczowa i okolic. Wyniki wskazały konieczność wprowadzenia działań poprawiających jakość mikrobiologiczną oczyszczonych ścieków. Rozlewnia Nałęczowianki zakupiła lampy UV, które pozwoliły na lepszą dezynfekcję wody, a tym samym zwiększenie jej bezpieczeństwa. Znaczącym przedsięwzięciem jest ponadto zaczynająca się w najbliższym czasie renowacja studni w Wierzchoniowie, skąd wodę czerpią mieszkańcy m.in. Kazimierza Dolnego. Zły stan ujęcia wody powodował duże wycieki, absorbując przy tym liczne zanieczyszczenia. Z inwestycji skorzysta około 1200 osób. Wszystkie wymienione projekty nie tylko poprawiły i poprawią jakość życia w okolicy, ale jednocześnie pozwolą na regenerację ponad 679 000 m3 zasobów wody.

Więcej niż inwestycje

Misja firmy związana z ochroną środowiska naturalnego oraz wspierania lokalnych społeczności jest realizowana zarówno przez inwestycje w infrastrukturę, jak i oczyszczanie wód. Globalnym zobowiązaniem Nałęczowianki jest, aby  do 2030 roku zmniejszyć swoją emisję CO2 o 50%, a do 2050 osiągnąć neutralność węglową. Przyszłość to także minimalizacja zużycia energii o 12 920 GJ w każdym roku, tyle samo ile w tym czasie zużyłoby 1495 gospodarstw domowych. Już teraz 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w fabryce pochodzi ze źródeł odnawialnych, oświetlenie zostało wymienione na LED, w kotłowniach pojawiły się osłony termoizolacyjne, z kolei nowe sprężarki mają plan odzysku wykorzystanego ciepła. Kolejnym ważnym aspektem jest transport. Obok wprowadzenia lekkich naczep, optymalizacji tras czy wyeliminowania pustych przebiegów, w ramach pilotażowego projektu woda Nałęczowianka trafiła do jednego z klientów transportem intermodalnym. Większą część trasy ładunek pokonał koleją, dzięki czemu do atmosfery nie trafiło 14,2 ton CO2. To aż o 80% mniej niż w przypadku transportu samochodowego. Wśród zrównoważonych działań Nałęczowianki warto wymienić ponadto innowacje związane z opakowaniami. Marka stale poszerza swoje portfolio butelek wyprodukowanych przy użyciu surowców wtórnych, wprowadzając ostatnio na rynek butelkę 1l wykonaną w 100% z plastiku PET z recyklingu tzw. rPET.

Wszystkie wymienione działania nie miałyby jednak racji bytu bez edukowania kolejnych pokoleń, to właśnie oni będą kontynuować idee propagowane przez Światowy Dzień Wody oraz Nałęczowiankę. Firma zaangażowała przedszkolaków z Nałęczowa w sadzenie drzew oraz przeprowadziła dla nich warsztaty z sortowania odpadów oraz recyklingu. Zachęciła także lokalną społeczność w aktywności zbiórki odpadów PET, by zapewnić sprawne wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce. Przedsiębiorstwo wpiera dodatkowo lokalne kluby piłkarskie, współfinansowało budowę skateparku, ogólnodostępnej siłowni plenerowej, ulicznych lamp fotowoltaicznych, koszów do segregacji odpadów, jak i zakup wyposażenia OSP Nałęczów. O ogromnym zaangażowaniu firmy w regionie świadczy fakt, że rozlewnia w Nałęczowie zdobyła pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat Alliance for Water Stewardship. Przyznawany jest on zakładom, które współpracują z lokalnymi społecznościami, by razem w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami wody. Wszystko w imieniu sąsiedzkiej przyjaźni.