Sort by
Sort by

Nescafé działa, by poprawiać jakość życia

Nescafé jest jedną z najpopularniejszych marek kawy na świecie. Co siódmy kubek tego napoju to właśnie Nescafé. 
nescafe-plan-coffee-farmer-feed
Powrót do informacji prasowych

W trosce o jakość życia farmerów 10 lat temu Nestlé zainicjowało Nescafé Plan – szereg zobowiązań podjętych, by podnieść zarobki rolników, zmniejszyć negatywny wpływ plantacji i fabryk na środowisko oraz poprawić dobrobyt społeczności lokalnych w krajach, takich jak Brazylia, Kolumbia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Meksyk, Filipiny oraz Wietnam. Od chwili startu inicjatywy firma zainwestowała w Nescafé Plan 350 milionów CHF.

Kontynuując działania podjęte na przestrzeni ostatniej dekady, Nestlé zobowiązuje się do dalszego wzmacniania wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Jak podkreśla Philipp Navratil, Wiceprezes, Dyrektor Dywizji Napojów: „Wspólnie z naszymi partnerami i 230 ekspertami Nescafé w zakresie rolnictwa poprawiliśmy wydajność plantacji i udoskonaliliśmy stosowane praktyki rolnicze, umożliwiając farmerom uzyskiwanie wyższej ceny za kawę uprawianą w sposób zrównoważony. Pomogliśmy zdywersyfikować także źródła dochodu lokalnych rolników, dzięki czemu zmniejszyła się ich zależność od monokultur, a zwiększyły możliwości dostosowywania do nowych warunków. Nie poprzestaniemy na tym. Nasze programy będą się dalej rozwijać, by warunki socjalne na plantacjach i wśród lokalnej społeczności stawały się lepsze. Wzmocnimy nasze wysiłki w zakresie praw pracowniczych, ochrony dzieci, wzmocnienia pozycji osób młodych i kobiet”.

Nescafé spodziewa się, że do 2025 roku 100% wykorzystywanych przez markę ziaren będzie pochodzić ze zrównoważonych upraw i od zidentyfikowanej grupy rolników. Sama kawa jest weryfikowana i certyfikowana przez niezależne organizacje. 

Nescafé będzie ograniczać i redukować do zera emisje dwutlenku węgla w miejscach pozyskiwania kawy oraz w całej swojej działalności. Będzie stosować także opakowania przyjazne środowisku. Są to konkretne kroki, które – razem z innymi inicjatywami – pomogą Nestlé zrealizować zobowiązanie firmy w zakresie opakowań do 2025 roku oraz osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku. 

Rainforest Alliance, partner Nescafé, weryfikuje działania w regionach, w których pozyskiwana jest kawa, aby upewnić się, że mają one pozytywny wpływ na życie rolników. Rainforest Alliance regularnie monitoruje także wdrażanie dobrych praktyk przez rolników oraz ich wpływ na wskaźniki takie jak np. wydajność. 

“Celem naszego partnerstwa z Nestlé w ramach Nescafé Plan jest poprawa i optymalizacja procesu upraw kawy. Dzięki współpracy z Rainforest Alliance w zakresie szkoleń rolników, monitoringu i oceny upraw, Nescafé otrzymało szereg wskazówek, które pozwoliły marce dostosować swoje działania do potrzeb plantatorów. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć Nescafé w tej podróży”, mówi Alex Morgan, dyrektor marketingu Rainforest Alliance.

Od 2010 roku, czyli od momentu startu Nescafé Plan, Nestlé udało się osiągnąć poniższe rezultaty:

- 75% kawy wykorzystywanej obecnie w produktach Nescafé jest pozyskiwane w sposób zrównoważony. Tylko w 2020 roku Nescafé kupiło 649 000 ton kawy pozyskanej w odpowiedzialny sposób, co jest największym zamówieniem od pojedynczego nabywcy kawy;
- W tym czasie rozdystrybuowano 235 milionów wysokoplennych i odpornych na choroby sadzonek kawy, przekraczając tym samym początkowy cel 220 milionów. Przyczyniło się to do odnowy blisko 120 000 hektarów farm kawowych na całym świecie;
- Opracowano 15 nowych odmian kaw Arabica i Robusta, które zostały wprowadzane na rynek w pięciu krajach: Meksyku, Kolumbii, Ekwadorze, Filipinach i Tajlandii. Sadzonki tych kaw, mają wyższą wydajność, odporność i wysoką jakość;
- Przeprowadzono ponad 900 000 sesji szkoleniowych w zakresie dobrych praktyk rolniczych. Ich celem była optymalizacja wydajności i kosztów, poprawa jakości plonów i zmniejszenie wpływu upraw na środowisko poprzez efektywne metody nawadniania lub techniki przycinania roślin;
- Wzmocniono pozycję ponad 10 000 kobiet i młodych rolników poprzez programy szkoleniowe z zakresu przywództwa oraz ekonomicznego zarządzania gospodarstwem domowym;
- Zadbano o rozwój umiejętności biznesowe ponad 10 000 rolników, koncentrując się na wiedzy z zakresu finansów oraz umiejętności prowadzenia dokumentacji, a także ogólnej przedsiębiorczości

Przed końcem roku Nestlé opublikuje nową i rozszerzoną mapę drogową zrównoważonego rozwoju Nescafé. Firma zamierza nadal wspierać budowę stabilnego, bardziej zrównoważonego sektora kawowego. 

Pełny raport w języku angielskim: Our sustainable journey - Ten years of the Nescafé Plan (pdf, 4 Mb)