Sort by
Sort by

Nestlé, po raz piąty, w grupie firm uwzględnionych w Bloomberg Gender-Equality Index

Po raz piąty z rzędu Nestlé znalazło się w zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index za rok 2023. Spółka zdobyła wynik na poziomie 78,5%, czyli powyżej średniej, która wyniosła 73%.

Bloomberg Gender-Equality Index
Powrót do informacji prasowych

Bloomberg Gender-Equality Index mierzy równość płci z uwzględnieniem ponad 70 wskaźników skupiających się na pięciu filarach takich jak: przywództwo i rozwijanie talentów; równość wynagrodzeń i parytet płac ze względu na płeć; inkluzywna kultura; polityka przeciwdziałania molestowaniu oraz marka zewnętrzna (tj. sposób, w jaki przedsiębiorstwo wspiera równość płci w swoim otoczeniu zewnętrznym).

Cieszymy się, że nasze wysiłki w celu osiągnięcia równowagi płci wśród naszych pracowników oraz wzmacniania pozycji kobiet w naszym łańcuchu wartości zostały ponownie docenione. Głęboko wierzymy, że podejmowanie działań, aby zapewnić kobietom równy udział w społeczeństwie jest nie tylko słuszne, ale wspiera również lepsze podejmowanie decyzji, opierające się na bardziej inkluzywnej kulturze, która zwiększa innowacyjność i podnosi satysfakcję z pracy wśród pracowników. Dążenie do równości płci to ciągle trwający proces. Będziemy go kontynuować i  traktować to zagadnienie priorytetowo w całej naszej firmie – komentuje Béatrice Guillaume-Grabisch, Head of Group Human Resources and Global Business Services.

Nestlé podejmuje kolejne działania, aby poprawić równowagę płci w przedsiębiorstwie, w tym: wdraża polityki, inicjatywy oraz projekty, które budują bardziej różnorodny, sprawiedliwy i inkluzywny zespół, i taką też kulturę pracy. Obecnie 45% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety, a firma będzie nadal kontynuować działania na rzecz wyrównania parytetu płci na wszystkich szczeblach zarządzania. Nestlé zobowiązało się również do zwiększenia o 30% liczby kobiet na ponad 200 stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do końca 2022 roku. Spółka przedstawi postęp w realizacji tego celu w Raporcie „Shared Value and Sustainability 2022”.

Firma promuje także równość płci w swoim łańcuchu dostaw, szczególnie wśród społeczności rolników, od których pozyskuje surowce.