Sort by
Sort by

Nestlé Waters intensyfikuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zobowiązania środowiskowe Nestle Waters
Powrót do informacji prasowych

Producent wody butelkowanej zapowiada osiągnięcie neutralności węglowej, rozwijanie zrównoważonego wykorzystywania zasobów wody, a także zwiększenie stosowania tworzyw z recyklingu w ciągu 5 lat. Zobowiązania objęły wszystkie produkty, marki i oddziały Nestlé Waters – również w Polsce.

W celu osiągnięcia neutralności węglowej, Nestlé Waters zainwestuje w projekty mające na celu redukcję lub neutralizację emitowanego dwutlenku węgla dla całego portfolio produktów do 2025 roku. W tej kwestii priorytetowo traktowane będą międzynarodowe marki Perrier, S.Pellegrino i Acqua Panna, które mają osiągnąć te cele już do 2022 roku.

Integralną część biznesu Nestlé Waters stanowi dbanie o zasoby wody. W ramach strategii zrównoważonego zarządzania tymi zasobami, firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie odtwarzać tyle zasobów wody, ile wykorzystuje w swojej działalności. Woda ma trafiać do środowiska poprzez różnorodne działania, takie jak np.: projekty odzysku, programy oszczędnościowe, wykorzystywanie wód deszczowych czy ulepszanie irygacji gleby. Inicjatywy mogą także obejmować poprawianie jakości zasobów wody przez m.in. promocję zrównoważonych praktyk rolniczych i zapobieganie zanieczyszczeniom. Równocześnie Nestlé Waters kontynuuje proces certyfikacji wszystkich swoich zakładów na całym świecie zgodnie z międzynarodową normą Alliance for Water Stewardship (AWS). To globalny, prestiżowy standard promowania najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania wodą, skupiający się na przynoszeniu korzyści lokalnym społecznościom oraz dbaniu o zachowanie zasobów wodnych.

Trzeci element z nowego katalogu zobowiązań dotyczy opakowań. Już dziś 100 proc. opakowań, wykorzystywanych przez Nestlé Waters, nadaje się do recyklingu lub ponownego użycia. W ramach szerzej zakrojonych działań, mających na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, Nestlé Waters zobowiązuje się do zmniejszenia o połowę zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie w butelkach większej ilości PET z recyklingu (rPET) oraz wdrażanie alternatywnych systemów dostaw.

Najnowsze wdrożenia prośrodowiskowe w Polsce

Tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy Nestlé Waters podjęło szereg inwestycji i inicjatyw w zakresie ochrony środowiska – zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej oraz lokalnej. Przykładem mogą być rozwiązania wdrożone w rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie.

Firma wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a także ogranicza zużycie energii – w ciągu 5 lat zakład zmniejszył zużycie energii całkowitej o 24 proc. (2019 vs 2014 r.). W ostatnim czasie rozlewnia zredukowała także o ok. 48 proc. ilość wody wykorzystanej w zakładzie na 1 L wody butelkowanej (pierwsze półrocze 2020 vs pierwsze półrocze 2019 r.). Przełożyło się to na zaoszczędzenie ok. 102 tys. L wody w ciągu pół roku! Jest to możliwe m.in. dzięki szczegółowemu monitoringowi zużycia wody, stosowaniu zamkniętych obiegów, projektom oszczędnościowym i odzysku. Systematycznie redukowana jest także emisja CO2 – również w zakresie transportu, poprzez m.in.: eliminację załadunku samochodów z klasą emisji spalin Euro 3 i Euro 4 na rzecz samochodów z bardziej przyjaznymi środowisku klasami Euro 5 i Euro 6 czy tworzenie we współpracy z innymi firmami i klientami domkniętych kółek transportowych, ograniczających ilość przejechanych przez samochody „pustych kilometrów” (bez ładunku).

W tym roku rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie odnowiła certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS), który w 2019 r. uzyskała jako pierwszy zakład w Polsce. Jest on przyznawany zakładom, które dbają o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności.
- Certyfikat AWS dla naszego zakładu stanowi dowód, że jesteśmy nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem miejscowych wód, ale też monitorujemy bieżące wyzwania, identyfikujemy zagrożenia i poszukujemy rozwiązań w tym zakresie. To także zobowiązanie do dalszego doskonalenia. – mówi Artur Młotek, Dyrektor Operacyjny Nestlé Waters Polska.

Dodatkowo Nestlé Waters w coraz szerszym zakresie stosuje tworzywa z recyklingu – wprowadziło na polski rynek już dwa warianty naturalnej wody mineralnej w butelkach wykonanych w 50 proc. z rPET oraz planuje kolejne. Prowadzi także działania edukacyjne oraz kampanie takie jak „Uwierz w recykling” z czerwca br., których celem jest popularyzacja recyklingu oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedniej segregacji odpadów.