Sort by
Sort by

Nestlé przedstawia wyniki finansowe po dziewięciu miesiącach 2020

Powrót do informacji prasowych

Wzrost organiczny wyniósł 3,5%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym (RIG) 3,3% i pozytywnym wpływie zmian cen na poziomie 0,2%. Wzrost był wspierany przez utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży w obu Amerykach oraz w dywizjach Purina PetCare i Nestlé Health Science. W trzecim kwartale, region AOA osiągnął wzrost organiczny 4,5%.

Wpływ akwizycji netto i zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 12,9%. Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży zmalała o 9,4% do 61,9 mld CHF (9M-2019: 68,4 mld CHF).

Realizacja założeń strategicznych przez Nestlé postępuje zgodnie z planem. Poczyniono dalsze postępy w zarządzaniu portfelem. 13 października 2020 roku sfinalizowano przejęcie Aimmune Therapeutics. 

Zaktualizowana prognoza na 2020: Nestlé spodziewa się całorocznego wzrostu organicznego na poziomie 3%. Prognozowana jest poprawa bazowej marży zysku operacyjnego. Oczekuje się wzrostu zysku bazowego wyłączając zmiany kursu walutowego na akcję i poprawy efektywności kapitałowej.

Mark Schneider, CEO Nestlé, komentuje: „Nestlé zachowało stabilną pozycję w tych trudnych i zmiennych warunkach. Nasi pracownicy rozważnie i szybko odpowiedzieli na potrzeby konsumentów, które zmieniały się przez globalny kryzys. Zaraportowany wzrost organiczny firmy ma mocne podstawy. Był także wspierany poprzez utrzymującą się pozytywną dynamikę w obu Amerykach oraz dywizjach Purina PetCare oraz Nestlé Health Science, a także poprzez przyspieszenie naszego biznesu kawowego w trzecim kwartale.

W dalszym ciągu dynamicznie i rozwijamy nasze portfolio. Przykładem może być Nestlé Health Science, które dzięki mocnemu wzrostowi organicznemu i ukierunkowanym przejęciom, staje się motorem zmian w dziedzinie żywienia i zdrowia. Rozszerzenie naszej oferty o Zenpep, Vital Proteins i Aimmune Therapeutics to kolejne kroki w tym właśnie kierunku”.

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nine-month-sales-2020