Sort by
Sort by

Nestlé Polska wprowadza pakiet osłonowy dla pracowników

Nestlé Polska wprowadza pakiet osłonowy dla pracowników
Powrót do informacji prasowych

Z myślą o 5 500 pracownikach, zatrudnionych w 8 lokalizacjach, Nestlé Polska wprowadza pakiet specjalnych świadczeń, których celem jest osłabienie wpływu epidemii na życie zawodowe i prywatne. W ten sposób firma chce docenić i wesprzeć swoich pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę podczas kryzysu epidemicznego, zapewniając utrzymanie dostaw żywności i zaspokojenie potrzeb Polaków. Zobowiązania zostały podjęte przez firmę dobrowolnie i wykraczają ponad zapisy obowiązującego prawa. Nestlé wprowadza je na 3 miesiące z datą wsteczną od 16 marca br. - gdy w Polsce zostały zamknięte szkoły. Jednym z elementów pakietu jest wypłata dodatkowej diety do miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki na terenie firmy bez możliwości pracy zdalnej.

Pakiet specjalnych świadczeń pracowniczych Nestlé obejmuje świadczenia dla pracowników zakładów produkcyjnych oraz działania osłonowe w przypadku zachorowania pracownika na COVID-19. Świadczenia objęły pracowników wszystkich działów i spółek Nestlé w Polsce zlokalizowanych w: Kaliszu, Kargowej, Lubiczu, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie.

Dla pracowników, wykonujących zadania bezpośrednio na terenie zakładu pracy (tzw. pracownicy „frontline” - fabryk, centrów dystrybucyjnych, pracownicy administracyjni, sklepu firmowego, obsługujący przesyłki), Nestlé wprowadza dietę w wysokości 40 zł za każdy dzień wykonywania pracy na terenie zakładu. Diety te mają zrekompensować pracownikom niedogodności i dodatkowe koszty związane z koniecznością pracy poza domem i bez możliwości pracy zdalnej. Obowiązują one wstecznie od 16 marca i będą wypłacane wraz z wynagrodzeniem. 

Firma gwarantuje pracownikom ciągłość zatrudnienia i wypłatę wynagrodzenia zasadniczego przez 12 tygodni jeśli doszłoby do zawieszenia funkcjonowania fabryki lub centrum dystrybucyjnego z powodu zachorowania pracownika na COVID-19. Oznacza to, że Nestlé nie ograniczy zatrudnienia w razie konieczności czasowego zawieszenia funkcjonowania.

Nestlé wprowadza również specjalne świadczenia z myślą o sytuacji, w której na koronawirusa zachorowałby jeden z jej pracowników. Gwarantuje wypłatę 100% wynagrodzenia (nie zaś ustawowych 80%). Pracownik, dotknięty COVID-19, będzie miał zapewniony zwrot dodatkowych kosztów leczenia, które nie są refundowane przez ubezpieczenie.

- Chcemy podziękować i wesprzeć pracowników, którzy codziennie z ogromnym zaangażowaniem wykonują swoją pracę, zapewniając ciągłość produkcji i dostaw żywności dla mieszkańców naszego kraju. Zdajemy sobie sprawę ze zwiększonych trudności w dotarciu do pracy czy opieki nad bliskimi, dlatego zdecydowaliśmy się na udzielenie dodatkowego wsparcia – mówi Anna Durzyńska, Dyrektor HR Nestlé Polska.