Sort by
Sort by

Nestlé Polska członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

Plastik Pakt_Informacja prasowa
Powrót do informacji prasowych

10 września zainaugurowano powstanie Polskiego Paktu Plastikowego. To międzysektorowa inicjatywa, której celem jest zmiana obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Nestlé Polska zostało członkiem tej inicjatywy, gdyż jest ona spójna z globalnymi i lokalnymi celami firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zakładają, że do 2025 roku 100% opakowań Nestlé będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użytku.

Nestlé Polska znalazło się w grupie 40 firm i instytucji, tworzących inicjatywę. Są to m.in. firmy: Carrefour, Grupa Spółek Danone, Jeronimo Martins, Kaufland, Lidl, Unilever, oraz Rekopol, a wśród członków wspierających – Global Compact Network Poland, WWF Polska, a także Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach (EKO-PAK) oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.


Dążymy do tego, żeby żadne z opakowań naszych produktów nie trafiało na składowiska czy do środowiska naturalnego. Na wielu polach przyspieszamy działania i zwiększamy inwestycje w tym kierunku. Jednak, aby wypracować skuteczne rozwiązania dla tego złożonego problemu, jakim są odpady z tworzyw sztucznych, potrzeba współpracy wielu podmiotów i organizacji. Dlatego cieszymy się, że jesteśmy w gronie firm przystępujących do paktu. Jesteśmy pewni, że wspólnie osiągniemy cele, jakie sobie wyznaczyliśmy – mówi Tomasz Korytkowski, Kierownik ds. Integracji i Zrównoważonego Rozwoju w Nestlé Polska.

Sygnatariusze Polskiego Paktu Plastikowego ogłosili 6 celów, jakie planują zrealizować przed końcem 2025 roku. Pierwszy z nich to identyfikacja i eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Cel drugi to dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. Cel trzeci zakłada, że do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Kolejne punkty to dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%, a także efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku. Ostatni cel to podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Nowopowstały Polski Pakt Plastikowy dołączył do międzynarodowej sieci Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. To najważniejsza globalna inicjatywa na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych i zamknięcia ich obiegu.