Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za rok 2019

Nestle wyniki finansowe 2019
Powrót do informacji prasowych

 2019 rok Nestlé S.A. zamyka na poziomie 3,5% wzrostu organicznego oraz 2,9% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.


- Organiczny wzrost 3,5%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,9% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,6%. Wzrost był wspierany przez dobrą koniunkturę w Stanach Zjednoczonych, a także globalnie w segmencie karmy dla zwierząt.

- Całkowita sprzedaż wzrosła o 1,2% do 92,6 mld CHF (2018: 91,4 mld CHF). Akwizycje netto miały negatywny wpływ w wysokości 0,8%, a kursy walutowe zmniejszyły sprzedaż o 1,5%.

- Nestlé osiągnęło rok wcześniej średniookresowy cel rentowności, który był planowany na rok 2020. Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych (UTOP) wzrosła o 60 punktów do 17,6%. Marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) spadła o 30 punktów bazowych do 14,8% z powodu zwiększonej restrukturyzacji i związanych z nią kosztów.

- Zysk bazowy na akcję wzrósł o 9,8% do poziomu 4,41 CHF i o 11,1% przy stałym kursie walutowym . Zaraportowany zysk przypadający na jedną akcję wzrósł o 28,0% do 4,30 CHF.

- Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 10,9% do 11,9 mld CHF.

- Zarząd proponuje 25-procentowy wzrost dywidendy do 2,70 CHF na akcję, co oznacza 25 kolejnych lat wzrostu dywidendy. W sumie w 2019 roku 16,9 mld CHF zostało zwrócone akcjonariuszom na bazie dywidendy i wykupu akcji. Pod koniec 2019 roku Nestlé zakończyło program skupu akcji własnych o wartości 20 mld CHF, rozpoczęty w lipcu 2017 roku. W styczniu 2020 roku firma rozpoczęła nowy program skupu akcji własnych w wysokości do 20 mld CHF.

- Nestlé sprzedało Nestlé Skin Health w 2019 r. i ogłosiło sprzedaż amerykańskiej części biznesu produkującego lody za 4 mld USD na rzecz Froneri (transakcja została zamknięta 31 stycznia 2020 r.). Nestlé zgodziło się również sprzedać 60% udziałów biznesu wędliniarskiego Herta Charcuterie (wędliny i produkty mięsne) firmie Casa Tarradellas. Rotacja portfela produktowego w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła 12% całkowitej sprzedaży w 2017 r.

- Perspektywy na 2020 r.: dalszy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w celu osiągnięcia w latach 2021/2022 zrównoważonego wzrostu sprzedaży w granicach 4-6%. Kontynuacja poprawy podstawowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej . Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną.

„W 2019 r. odnotowaliśmy duży postęp, a kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe drugi rok z rzędu znacznie się poprawiły. Wzrost organiczny przyspieszył, napędzany silną dynamiką w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie przez Purina PetCare. Rentowność ponownie się poprawiła i na rok przed planem osiągnęliśmy nasz zakładany cel. Przepływy pieniężne były wysokie, a bazowy zysk na akcję i zwroty dla akcjonariuszy osiągnęły rekordowe poziomy. W 2020 roku spodziewamy się dalszej poprawy w zakresie wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w miarę podejmowania dalszych kroków mających na celu zdecydowane rozwiązywanie problemów w tych gałęziach biznesu, które nie osiągają zakładanych rezultatów.

Potwierdziliśmy również nasze przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju w czasach, gdy społeczeństwo coraz częściej zwraca swoje oczy w kierunku biznesu, poszukując rozwiązań dla głównych problemów środowiskowych, z którymi mamy do czynienia. Ponadto, dokonaliśmy znacznego postępu w tworzeniu jeszcze bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy. Nowe inicjatywy, takie jak nasza polityka urlopów rodzicielskich, potwierdzają status Nestlé jako pracodawcy z wyboru na całym świecie” – podsumowuje rok Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A.

Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-02/2019-full-year-results-press-release-en.pdf