Sort by
Sort by

Nestlé S.A. ogłasza wyniki finansowe za rok 2019

Nestle wyniki finansowe 2019
Powrót do informacji prasowych

 2019 rok Nestlé S.A. zamyka na poziomie 3,5% wzrostu organicznego oraz 2,9% rzeczywistego wzrostu wewnętrznego.


- Organiczny wzrost 3,5%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 2,9% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen 0,6%. Wzrost był wspierany przez dobrą koniunkturę w Stanach Zjednoczonych, a także globalnie w segmencie karmy dla zwierząt.

- Całkowita sprzedaż wzrosła o 1,2% do 92,6 mld CHF (2018: 91,4 mld CHF). Akwizycje netto miały negatywny wpływ w wysokości 0,8%, a kursy walutowe zmniejszyły sprzedaż o 1,5%.

- Nestlé osiągnęło rok wcześniej średniookresowy cel rentowności, który był planowany na rok 2020. Bazowa marża zysku operacyjnego bez wpływu zdarzeń jednorazowych (UTOP) wzrosła o 60 punktów do 17,6%. Marża zysku operacyjnego na działalności handlowej (TOP) spadła o 30 punktów bazowych do 14,8% z powodu zwiększonej restrukturyzacji i związanych z nią kosztów.

- Zysk bazowy na akcję wzrósł o 9,8% do poziomu 4,41 CHF i o 11,1% przy stałym kursie walutowym . Zaraportowany zysk przypadający na jedną akcję wzrósł o 28,0% do 4,30 CHF.

- Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 10,9% do 11,9 mld CHF.

- Zarząd proponuje 25-procentowy wzrost dywidendy do 2,70 CHF na akcję, co oznacza 25 kolejnych lat wzrostu dywidendy. W sumie w 2019 roku 16,9 mld CHF zostało zwrócone akcjonariuszom na bazie dywidendy i wykupu akcji. Pod koniec 2019 roku Nestlé zakończyło program skupu akcji własnych o wartości 20 mld CHF, rozpoczęty w lipcu 2017 roku. W styczniu 2020 roku firma rozpoczęła nowy program skupu akcji własnych w wysokości do 20 mld CHF.

- Nestlé sprzedało Nestlé Skin Health w 2019 r. i ogłosiło sprzedaż amerykańskiej części biznesu produkującego lody za 4 mld USD na rzecz Froneri (transakcja została zamknięta 31 stycznia 2020 r.). Nestlé zgodziło się również sprzedać 60% udziałów biznesu wędliniarskiego Herta Charcuterie (wędliny i produkty mięsne) firmie Casa Tarradellas. Rotacja portfela produktowego w ciągu ostatnich trzech lat wyniosła 12% całkowitej sprzedaży w 2017 r.

- Perspektywy na 2020 r.: dalszy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w celu osiągnięcia w latach 2021/2022 zrównoważonego wzrostu sprzedaży w granicach 4-6%. Kontynuacja poprawy podstawowej marży zysku operacyjnego z działalności handlowej . Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną.

„W 2019 r. odnotowaliśmy duży postęp, a kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe drugi rok z rzędu znacznie się poprawiły. Wzrost organiczny przyspieszył, napędzany silną dynamiką w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie przez Purina PetCare. Rentowność ponownie się poprawiła i na rok przed planem osiągnęliśmy nasz zakładany cel. Przepływy pieniężne były wysokie, a bazowy zysk na akcję i zwroty dla akcjonariuszy osiągnęły rekordowe poziomy. W 2020 roku spodziewamy się dalszej poprawy w zakresie wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w miarę podejmowania dalszych kroków mających na celu zdecydowane rozwiązywanie problemów w tych gałęziach biznesu, które nie osiągają zakładanych rezultatów.

Potwierdziliśmy również nasze przywództwo w zakresie zrównoważonego rozwoju w czasach, gdy społeczeństwo coraz częściej zwraca swoje oczy w kierunku biznesu, poszukując rozwiązań dla głównych problemów środowiskowych, z którymi mamy do czynienia. Ponadto, dokonaliśmy znacznego postępu w tworzeniu jeszcze bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy. Nowe inicjatywy, takie jak nasza polityka urlopów rodzicielskich, potwierdzają status Nestlé jako pracodawcy z wyboru na całym świecie” – podsumowuje rok Mark Schneider, Prezes Nestlé S.A.

Szczegóły w informacji prasowej w języku angielskim:

https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-02/2019-full-year-results-press-release-en.pdf