Sort by
Sort by

Nestlé sygnatariuszem Europejskiego Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Europejski Pakt_tworzywa sztuczne
Powrót do informacji prasowych

Zużycie tworzyw sztucznych znacznie wzrosło w ciągu ostatnich 50 lat. Odpady z plastiku zanieczyszczają środowisko, oceany, jeziora i rzeki. Żeby walczyć z tym wyzwaniem, Nestlé wraz z innymi sygnatariuszami podpisało Europejski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. To kolejny krok w celu wypełnienia zobowiązania, że do 2025 roku firma zredukuje zużycie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią, a wszystkie jej opakowania będą nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. 

Europejski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, zainicjowany przez Francję i Holandię, ma na celu przyspieszenie stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla plastiku. Międzynarodowa inicjatywa zrzesza wiodących producentów i firmy, a także organizacje pozarządowe i rządy, które zobowiązują się do 2025 r. zrealizować wspólne założenia. Obejmują one:

• Zmniejszenie zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych o co najmniej 20%.
• Zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych o co najmniej 25%.
• Zwiększenie wykorzystania tworzyw sztucznych z recyklingu w opakowaniach średnio o co najmniej 30%.

Marco Settembri, CEO Nestlé na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną podkreśla, że: „Europejski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych to wspaniała inicjatywa. Jesteśmy dumni, że możemy być jej częścią. Wspólnym celem wszystkich sygnatariuszy jest stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez usprawnienie systemów zbiórki, sortowania i recyklingu w całej Europie. Już dziś nowa plastikowa butelka Vittel jest tworzona z zużytych butelek. Chcemy mieć pewność, że w przyszłości także inne nasze opakowania będą mogły zostać całkowicie przetworzone na nowe ”.

Priorytetem Nestlé jest bezpieczeństwo produktów. Wszelkie materiały stosowane do pakowania żywności muszą spełniać rygorystyczne normy i nie mogą zawierać żadnych substancji szkodliwych. Żeby uzyskać tworzywa sztuczne z recyklingu dozwolone do kontaktu z żywnością, procesy recyklingu muszą być rozwijane.

Wyzwanie dla Nestlé, jak i całego sektora spożywczego stanowi fakt, że obecnie dużo tańsze jest wytwarzanie opakowań z pierwotnych tworzyw sztucznych niż z tych pochodzących z recyklingu. Chcąc temu zaradzić, Nestlé ogłosiło niedawno, że zainwestuje ponad 1,5 mld CHF w uzyskanie tworzyw sztucznych z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W ten sposób firma chce dać wyraźny sygnał przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem, że warto skupić się na produkcji takich materiałów oraz pomóc w stworzeniu nowego rynku.

Aby dalej ograniczać wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych, Nestlé poszukuje alternatywnych sposobów dostarczania produktów. Obecnie testowany jest system „bez opakowań” do dozowania karmy dla zwierząt Purina PetCare i kawy rozpuszczalnej Nescafé. Nestlé współpracuje również z LOOP, dostawcą zapewniającym opakowania wielokrotnego użytku. Pierwsze produkty będą wkrótce dostępne we Francji.

Chcąc przyspieszyć rozwój innowacji, Nestlé uruchomiło fundusz o wartości 250 mln CHF dla start-upów, które skupiają się na rozwiązaniach w zakresie zrównoważonych opakowań, nowych materiałów, systemów dostarczania produktów, recyklingu itp.

W Polsce w kwietniu 2019 r. Nestlé podpisało Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Inicjatywa powstała w ramach Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Łącznie 17 podmiotów – organizacji branżowych, pozarządowych i firm – zobowiązało się do stworzenia Mapy Drogowej przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. Mapa Drogowa zostanie ogłoszona w marcu br.

Innym przykładem działania w naszym kraju może być wprowadzenie przez Nestlé Waters Polska naturalnej wody mineralnej w butelce o pojemności 1L wykonanej w 50% z plastiku PET z recyklingu (rPET) w listopadzie 2019 r. Na polskim rynku była to pierwsza butelka dla wody o tak małej pojemności wykonana z wykorzystaniem rPET. Firma planuje wprowadzenie kolejnych tego typu butelek. Co ważne, opakowania te można również ponownie przetworzyć.

Więcej informacji na temat zobowiązań i działań Nestlé dotyczących opakowań z tworzyw sztucznych znajduje się pod poniższymi linkami:
- https://www.nestle.pl/media/pressreleases/allpressreleases/nestl%C3%A9-tworzy-rynek-dla-plastiku-z-recyklingu-przeznaczonego-do-kontaktu-z
- https://www.nestle.pl/media/pressreleases/allpressreleases/ty-tez-mo%C5%BCesz-dac-plastikowi-drugie-zycie
- https://www.nestle.pl/csv/dnp/budujemy-przyszlosc-bez-odpadow