Sort by
Sort by

Woda i klimat tematem przewodnim Światowego Dnia Wody 2020

Nestlé Waters ogłasza postępy w zrównoważonym zarządzaniu wodą, które może pomóc w walce ze skutkami zmian klimatu
 

Swiatowy Dzien Wody
Powrót do informacji prasowych

Woda – niezwykle cenny surowiec, bez którego nie mogłoby istnieć życie. Niestety jej zasoby coraz bardziej się kurczą ze względu na zmiany klimatyczne. O fakcie tym przypomina Światowy Dzień Wody, w tym roku organizowany pod hasłem „Water and climate change”. W obchody włączają się rządy, organizacje, społeczności i przedsiębiorstwa na całym świecie, w tym także Nestlé Waters.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych od 1993 roku. Tegoroczne święto skupia się na zasobach wody w kontekście zmian klimatu oraz na fakcie, że te dwie kwestie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Organizatorzy podkreślają, że pomoc nas wszystkich jest niezbędna, by powstrzymać zmiany klimatu i kurczenie się zasobów wody, zmniejszyć występowanie susz i powodzi, a w efekcie – chronić nasze życie i zdrowie. Co istotne, właściwe zarządzanie zasobami wody może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

W obchody Światowego Dnia Wody angażuje się corocznie firma Nestlé Waters, u której dbanie o zasoby wody jest w naturalny sposób wpisany w strategię. Podejmuje ona szereg działań, mających na celu zaadresowanie wyzwań związanych z kurczącymi się zasobami wody i zmieniającym się klimatem. M.in. trzy lata temu podjęła globalne zobowiązanie, że do 2025 roku dostosuje wszystkie swoje zakłady na całym świecie do wymagań międzynarodowego certyfikatu Alliance for Water Stewardship (AWS) – pierwszego na świecie globalnego standardu promującego odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi i ich ochronę. Z okazji Światowego Dnia Wody firma właśnie ujawniła, że jest na dobrej drodze do zrealizowania swojego zobowiązania. Pierwotnym celem było uzyskanie certyfikatów przez 20 zakładów do końca 2020 r. Cel ten został już przekroczony – w 2019 roku certyfikację pomyślnie przeszło 27 rozlewni, a do końca tego roku liczba ta ma wzrosnąć do 40. 

Certyfikat zdobył też zakład Nestlé Waters w Nałęczowie – jako pierwsza fabryka w Polsce. Rozlewnia przeszła wymagający proces certyfikacyjny i została poddana wnikliwej kontroli oceniającej, w jaki sposób dba o zasoby wodne w kluczowych obszarach. Uzyskanie prestiżowego certyfikatu jest potwierdzeniem, że zakład jest nie tylko odpowiedzialnym użytkownikiem lokalnych wód, ale też monitoruje związane z nimi bieżące wyzwania, identyfikuje zagrożenia i potrzeby oraz poszukuje rozwiązań we współpracy z lokalną społecznością. 

„Dialog z lokalnymi interesariuszami jest dla nas szczególnie istotny. Nałęczów to miejsce wielu realizowanych przez nas inicjatyw, których celem jest m.in. poprawa jakości życia całej społeczności, promocja zdrowego stylu życia oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska, w tym również oczywiście dbania o zasoby wody m.in. poprzez jej oszczędzanie.” – podkreśla Artur Młotek, dyrektor operacyjny Nestlé Waters. Przykład aktywnego oszczędzania tych cennych zasobów daje samo Nestlé. Firma zobowiązała się bowiem globalnie do redukcji zużycia wody o 30% na tonę produktu w każdej kategorii produktowej do 2020 roku w porównaniu do 2010 roku. Cel ten osiągany jest m.in. poprzez stosowanie zamkniętych obiegów wody czy projektów oszczędnościowych. Obecnie realizowanych jest 516 takich projektów w fabrykach, co rocznie przekłada się na 3,7 mln m3 zaoszczędzonej wody.

„Wiemy, że zrównoważone wykorzystywanie zasobów wody przynosi korzyść ludziom, naturze i biznesowi. Dlatego dbanie o zachowanie odpowiedniej ilości i jakości wody, którą dzielimy z lokalnymi społecznościami, jest dla nas największym priorytetem.” – podsumowuje Carlo Galli, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Nestlé Waters.